Contact
Speedfol® High P SP

•Speedfol® High P SP to preparat o wysokiej zawartości fosforu, który zapewnia roślinie dodatkową dawkę tego pierwiastka, stymulując aktywność korzeni i rozwój zdrowego systemu korzeniowego.

•Bogaty w bor (B) produkt został opracowany, aby wspomagać rozwój korzeni, skuteczne zapylanie i zawiązywanie owoców.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 12,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 0,7 %
     Azot amonowy (N-NH4): 4,3 %
     Azot mocznikowy (N-NH2): 7,0 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 40,0 %
Tlenek potasu (K2O): 14,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 2,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 4,1 %
Bor (B): 0,200
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) EDTA : 0,100
Mangan (Mn) EDTA: 0,040
Molibden (Mo): 0,001
Cynk (Zn) EDTA: 0,060
*Disponible en: United States