Speedfol® High P SP

  •Speedfol® High P SP to preparat o wysokiej zawartości fosforu, który zapewnia roślinie dodatkową dawkę tego pierwiastka, stymulując aktywność korzeni i rozwój zdrowego systemu korzeniowego.

  •Bogaty w bor (B) produkt został opracowany, aby wspomagać rozwój korzeni, skuteczne zapylanie i zawiązywanie owoców.

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 12,0 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 0,7 %
       Azot amonowy (N-NH4): 4,3 %
       Azot mocznikowy (N-NH2): 7,0 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 40,0 %
  Tlenek potasu (K2O): 14,0 %
  Tlenek magnezu (MgO): 2,0 %
  Tritlenek siarki (SO3): 4,1 %
  Bor (B): 0,200
  Miedź (Cu) EDTA: 0,004
  Żelazo (Fe) EDTA : 0,100
  Mangan (Mn) EDTA: 0,040
  Molibden (Mo): 0,001
  Cynk (Zn) EDTA: 0,060
  *Disponible en: United States