Speedfol® High K SP

•Speedfol® High K SP to preparat o podwyższonej zawartości potasu, który jest składnikiem niezbędnym do rozwoju wysokiej jakości owoców i maksymalizacji plonów, a także optymalnego wzrostu korzeni, pędów i liści we wszystkich fazach fenologicznych.

•Stosować w każdej fazie i w każdych warunkach, w których niezbędna jest suplementacja potasu drogą dolistną.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 13,0 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 10,6 %
     Azot amonowy (N-NH4): 0,8 %
     Azot mocznikowy (N-NH2): 1,6 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 5,0 %
Tlenek potasu (K2O): 35,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 3,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 6,5 %
Bor (B): 0,020
Miedź (Cu) EDTA: 0,004
Żelazo (Fe) EDTA : 0,100
Mangan (Mn) EDTA: 0,040
Molibden (Mo): 0,001
Cynk (Zn) EDTA: 0,060
*Disponible en: United States