Qrop® mix Multipurpose

  •Qrop® Mix Multipurpose to zbilansowana receptura, którą można stosować w każdej fazie wzrostu i rozwoju.

  •Zawiera pełen zakres składników makroodżywczych.

  Información técnica
  Całkowita zawartość azotu (N): 16,7 %
       Azot azotanowy (N-NO3): 8,7 %
       Azot amonowy (N-NH4): 8,0 %
  Pięciotlenek fosforu (P2O5): 16,0 %
  Tlenek potasu (K2O): 16,0 %
  Tlenek wapnia (CaO): 2,0 %
  Tlenek magnezu (MgO): 2,0 %
  Tritlenek siarki (SO3): 2,1 %
  *Disponible en: United States