Contact
Qrop® mix Multipurpose

•Qrop® Mix Multipurpose to zbilansowana receptura, którą można stosować w każdej fazie wzrostu i rozwoju.

•Zawiera pełen zakres składników makroodżywczych.

Información técnica
Całkowita zawartość azotu (N): 16,7 %
     Azot azotanowy (N-NO3): 8,7 %
     Azot amonowy (N-NH4): 8,0 %
Pięciotlenek fosforu (P2O5): 16,0 %
Tlenek potasu (K2O): 16,0 %
Tlenek wapnia (CaO): 2,0 %
Tlenek magnezu (MgO): 2,0 %
Tritlenek siarki (SO3): 2,1 %
*Disponible en: United States
Productos relacionados