Zwalczanie mączniaka prawdziwego wywoływanego przez Sphaerotheca fuliginea u roślin ogórka przy użyciu azotanu potasu stosowanego dolistnie

Badanie miało na celu ocenę skuteczności zwalczania mączniaka prawdziwego (Sphaerotheca fuliginea) przez stosowanie oprysków dolistnych u roślin ogórka uprawianego w szklarni (Cucumis sativus L. cv. Delilla). Ogórki uprawiano w szklarni w plastikowych doniczkach zawierających mieszankę torfu, wermikulitu i gleby (1:1:1, objętościowo). Dwa razy w tygodniu rośliny podlewano wodą do nasycenia, stosując roztwór nawozu 20-20-20 (N-P-K) w stężeniu 0,1%. Opryski roztworem KNO3 (20 mM), KH2PO4 + KOH (20 mM) i grzybobójczym pyrifenoksem (Dorado, 0,01% 480 EC, Ciba Geigy, Szwajcaria) stosowano na górną powierzchnię liścia roślin ogórka uprawianych w szklarni na etapie piątego liścia, 4 dni przed inokulacją zawiesiną zarodników konidialnych S. fuliginea. Opryski dolistne ograniczały liczbę kolonii mączniaka prawdziwego (o 87%) do 9 dni po inokulacji (rysunek 1).

​​

 

Rysunek 1. Wpływ oprysków dolistnych wykonywanych przed inokulacją na zwalczanie mączniaka prawdziwego na roślinach ogórka. Kolonie mączniaka prawdziwego były zliczane 9 dni po inokulacji.

W innym eksperymencie rośliny zakażone drogą naturalną przesadzono do 10-litrowych pojemników. Roztwory 25 mM KNO3, K2HPO4, KH2PO4 + KOH i grzybobójczego pyrifenoksu stosowano w formie oprysków dolistnych w odstępach co 7 i 14 dni, zaczynając od siódmego dnia po przesadzeniu. Zabiegi powtarzano w odstępach co 7 i 14 dni, łącznie wykonując odpowiednio osiem i cztery opryski. Ogólnie, niezależnie od odstępów (7- lub 14-dniowych) między poszczególnymi opryskami, KNO3, K2HPO4, KH2PO4 + KOH i pyrifenoks znacząco hamowały rozwój w przypadku wszystkich zabiegów w porównaniu z uprawą kontrolną (podlewaną wodą).

Obecne badanie wyraźnie wykazało, że proste związki, takie jak KNO3, K2HPO4 oraz KH2PO4 + KOH mogą zwalczać mączniaka prawdziwego na liściach ogórków uprawianych w szklarni równie skutecznie co układowo działający fungicyd pyrifenoks

Autor

Reuveni, M., V. Agapov and R. Reuveni. 1996. Controlling powdery mildew caused by Sphaerotheca fuliginea in cucumber by foliar sprays of phosphate and potassium salts. Crop Protection, 15(1): 49-53.

Powiązane artykuły