Znaczna poprawa cech roślin soi po kondycjonowaniu nasion azotanem potasu w porównaniu do uprawy kontrolnej

 Nasiona soi były kondycjonowane w warunkach laboratoryjnych w roztworze azotanu potasu 1% przez 24 godziny w temp. 20°C i przetestowane w warunkach polowych w Iranie. W doświadczeniach laboratoryjnych uzyskano poprawę odsetka kiełkowania, wskaźnika kiełkowania i suchej masy siewek. W badaniu polowym nasiona kondycjonowane w KNO3 prezentowały wyższe wartości wszystkich ocenianych cech (liczba strąków na roślinę, liczba ziaren w strąku, waga 1000 ziaren, wysokość, wskaźnik pokrycia liściowego i plon – tabela 1 i 2). Kondycjonowanie nasion doprowadziło do istotnej poprawy cech roślin soi w porównaniu z uprawą kontrolną (bez kondycjonowania).

Tabela 1. Wyniki zabiegu KNO3 i uprawy kontrolnej w odniesieniu do cech laboratoryjnych: odsetka kiełkowania (GP), wskaźnika kiełkowania (GR) i suchej masy siewek (SDW).
 

Tabela 2. Wyniki zabiegu KNO3 i uprawy kontrolnej w odniesieniu do cech polowych: liczby strąków na roślinę (NPPP), liczby ziaren w strąku (NSPP), wagi 1000 ziaren (1000-SW), wysokości (H), wskaźnika pokrycia liściowego (LAI) plonu ziaren. ​

Autor

Mohammadi, G. R. 2009. The effect of seed priming on plant traits of late spring seeded soybean (Glycine max L.). Am. Eurasian J. Agric. Environ. Sci, 5 (3): 322-326.

Tagi

KNO3