Artículos

Ziemniak: wzrost wegetatywny

Wzrost wegetatywny

Po wzejściu następuje faza szybkiego wzrostu wegetatywnego, która trwa do okresu kwitnienia, kiedy to wzrost znacząco zwalnia, ale nie ustaje całkowicie. W tym momencie, aby rozpoczął się prawidłowy rozwój bulw, konieczne jest bujne listowie oraz dobrze rozwinięty system korzeniowy. Według Harrisa (1992) istnieje bezpośredni związek pomiędzy prędkościami wzrostu korzeni i pędów. Oznacza to, że w odmianach z dużym wzrostem części naziemnych występuje porównywalny rozwój korzeni i vice versa.

Produkcja masy suchej ma kluczowe znaczenie dla dobrych plonów. W tym celu indeks liściowy musi osiągnąć 3 m2 powierzchni liści na m2 powierzchni uprawy tak szybko, jak to możliwe, po czym należy aktywnie utrzymywać go możliwie jak najdłużej. W warunkach słabego naświetlenia wczesne pokrycie liściowe jest ważniejsze niż późne starzenie się liści. W warunkach dobrego nawodnienia intercepcja światła odpowiada za 92% wahań wielkości plonu.

Przed tuberyzacją konieczny jest maksymalny wzrost wegetatywny i systemu korzeniowego w jak najkrótszym czasie

Cytokininy stymulują wzrost pąków bocznych i pachwinowych (przeciwdziałanie dominacji wierzchołkowej) i opóźniają starzenie się liści. Wielu badaczy wykazało wpływ azotanu na syntezę i magazynowanie cytokinin, jednak procesy te nie zachodzą w przypadku źródeł amonowych (Hirose et al., 2008; Argueso et al., 2009; Peng et al., 2008). Azot azotanowy stymuluje szybki boczny wzrost wegetatywny, ponieważ wspiera syntezę cytokininy. To z kolei pozwala na szybkie uzyskanie odpowiedniego pokrycia liściowego (Römheld et al, 2005).

Azot azotanowy stymuluje rozwój roślin

Analiza porównawcza wpływu określonych roztworów azotanu i związków amonowych na wzrost roślin ziemniaka (Cao i Tibbitts, 1998).

 

Powiązane artykuły