bool(false)

mostrar

Zastosowanie azotanu potasu w formie oprysku dolistnego znacząco zwiększyło dochód plantatorów tangerynek - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Zastosowanie azotanu potasu w formie oprysku dolistnego znacząco zwiększyło dochód plantatorów tangerynek

Badanie prowadzone w sezonach od 1997–98 do 2001–02 nad odmianą tangerynki Sunburst (Citrus reticulataBlanco x C. paradisi Macf.) w hrabstwie Indian River, na Florydzie (USA) dotyczyło wpływu oprysków dolistnych azotanem potasu na wielkość owoców i plon. Drzewa uprawiano na drobnopiaszczystej glebie Riviera. Uprawa kontrolna nie była nawożona, natomiast u pozostałych drzew w układzie bloków losowych z czterema powtórzeniami zastosowano dolistnie 3 razy po 28 kg KNO3 na hektar na oprysk. Opryski stosowano w okresie spoczynku (luty), po kwitnieniu (kwiecień) i latem (lipiec). W każdym z sezonów stosowanie KNO3 skutkowało co najmniej 30% wzrostem liczby owoców w rozmiarze 120 lub większym w czasie pierwszego zbioru typu spot. W ciągu dwóch lat, po zebraniu wszystkich owoców z każdego drzewa, wynikiem stosowania azotanu potasu było zwiększenie łącznej liczby owoców w rozmiarze 120 lub większym o średnio 23% na cały sezon. W tym doświadczeniu trzykrotne dolistne zastosowanie KNO3 w ciągu roku w ilości 28 kg/ha każde były skuteczne w zwiększaniu wielkości owoców, a tym samym masy brutto (GPV) w przypadku tangerynek Sunburst (rysunek 1). Średni łączny wzrost GPV w sezonie dla nawożenia KNO3 wyniósł 13,52 USD na drzewo (6047 USD/ha) w porównaniu z uprawą kontrolną. Opryski te, które jedynie minimalnie zwiększyły koszty produkcji, podniosły zysk plantatorów dzięki zwiększonej liczbie owoców o większych rozmiarach, bez widocznego szkodliwego wpływu na kształt owoców i ich jakość wewnątrz.

Rysunek 1. Wartość masy brutto (GPV) w sezonie 1998–99 i 1999–00 dla uprawy kontrolnej i uprawy nawożonej KNO3.

Powiązane artykuły
Nawożenie azotanem potasu (NOP) zwiększyło plonowanie cytrusów i pomidorów
Dolistne stosowanie azotanu potasu w przypadku mandarynek wykazało wyższą skuteczność w porównaniu do PTS pod względem liczby owoców uzyskanych z jednego drzewka