bool(false)

mostrar

Wzrost plonu surowego włókna bawełnianego po zastosowaniu dolistnym azotanu potasu - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Wzrost plonu surowego włókna bawełnianego po zastosowaniu dolistnym azotanu potasu

Ten eksperyment w uprawie bawełny odmiany DPL-50 prowadzono w Tidewater Agricultural Research and Extension Center (Wirginia, USA), w glebie ciężkiej gliniastej przez 3 lata.  W eksperymencie analizowano wpływ zastosowań dolistnych potasu na plon bawełny. Opryski dolistne stosowano co od dwóch do trzech tygodni lub co tydzień od pierwszego kwitnienia. Źródłem K był KNO3 do nawożenia dolistnego, a KCl stosowano doglebowo przy zalecanej dawce 56 kg K2O/ha. KNO3 rozpylano w dawce 2,24; 4,48 i 6,72 kg/ha przy użyciu ręcznego rozpylacza z CO2 w dawce 15,3 l/ha. Nawożenie dolistne w odstępach od dwóch do trzech tygodni nie spowodowało istotnego wzrostu plonu, ale pewien wzrost udało się zaobserwować. KNO3stosowany dolistnie w odstępach od pięciu do siedmiu dni wywołał znaczny wzrost plonu włókna w porównaniu z uprawami niepoddanymi nawożeniu. Zaobserwowano wzrost plonu włókna o 20% (196 kg/ha). Najwyższy plon włókna jest związany z łącznym zastosowaniem potasu doglebowo i dolistnie, co świadczy o dostępności potasu dla rośliny podczas rozwoju owoców bawełny. Zgodnie z wyjaśnieniami autora zastosowane dawki KNO3 były niższe od tych z poprzednich badań – azotan potasu stosowano dolistnie w dawce 11,2 kg/ha. Może to wyjaśniać brak jednolitej reakcji na zabiegi dolistne w tym badaniu.

Autor

Abaye, A.O. 1998. Effect of method and time of potassium application on cotton lint yield. Better crops, 82: 25-27