bool(false)

mostrar

Wzrost plonu soi po dolistnym zastosowaniu azotanu potasu i fosforanu mocznika - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Wzrost plonu soi po dolistnym zastosowaniu azotanu potasu i fosforanu mocznika

Przeanalizowano wpływ zastosowań dolistnych azotanu potasu i fosforanu mocznika na plony soi. Przeprowadzono cztery doświadczenia w czterech różnych lokalizacjach w Argentynie (tabela 1). W fazie wzrostu R3 (początkowa faza rozwoju strąków) zastosowano pojedynczy oprysk dolistny. Największy plon uzyskano po zastosowaniu azotanu potasu 6% (7,5 kg/ha) i fosforanu mocznika 2% (2,5 kg/ha) w proporcji 120 l/ha (wykres 1).

Tabela 1. Szczegółowe dane dotyczące oprysku dolistnego upraw soi.

Rysunek 1. Wpływ oprysków dolistnych na plon soi w czterech różnych lokalizacjach w Argentynie.

Autor

Melgar, R., M.E. Camozzi, M. Torres Duggan and J. Lavandera. 2001. Evaluación de Magnum P44 y nitrato de potasio en soja. INTA, Centro Regional Buenos Aires Norte, Estación Experimental Agropecuaria Pergamino: 1-3.

Powiązane artykuły
Lepszy wzrost soi po zastosowaniu 50–75% azotanu w nawozie rozpuszczalnym i mniejsze nagromadzenie poliamin w ziarnach