Artículos

Wyższa skuteczność wpływu dolistnego stosowania azotanu potasu na przyrost masy owoców i plonów ogórka w porównaniu do azotanu wapnia

Wyższa skuteczność wpływu dolistnego stosowania azotanu potasu na przyrost masy owoców i plonów ogórka w porównaniu do azotanu wapnia

Próbę polową przeprowadzono w tunelu foliowym w Narodowym Centrum Badawczym w północnym Egipcie i powtarzano ją przez dwa kolejne sezony w latach 2011 i 2012.

Badanie miało na celu określenie wpływu suplementacji dolistnej azotanem potasu lub azotanem wapnia na wzrost, plon i jakość ogórka. Szczepy mieszanej odmiany ogórka Pracodo w obu sezonach wysadzono do gleby piaszczystej o pH 8,2 w trzecim tygodniu grudnia i nawadniano kropelkowo.

Badanie obejmowało pięć oprysków dolistnych: opryski wodą destylowaną (uprawa kontrolna), 10 i 15 mM azotanu wapnia oraz 10 i 15 mM azotanu potasu. Opryski dolistne wykonano trzykrotnie za pomocą ręcznego opryskiwacza, rozpoczynając 20 dni po rozsadzie i powtarzając co 15 dni. Za każdym razem rośliny były opryskiwane do całkowitego zwilżenia.

Wszystkie te zabiegi powodowały wzrost wegetatywny wyrażony jako długość rośliny, liczba liści na roślinę i powierzchnię liści w porównaniu do uprawy kontrolnej. Jednak statystycznie istotne różnice (LSD na poziomie 5%) dawało wyłącznie zastosowanie dolistne obydwóch preparatów w wyższych stężeniach (15 mM).

Zastosowanie dolistne 15 mM KNO3 zwiększyło liczbę kwiatów na roślinę (55,8) i udział procentowy zawiązanych owoców (46,6%) w porównaniu do uprawy kontrolnej (47,9 kwiatów na roślinę i 40,8% zawiązanych owoców). Również najwyższe i statystycznie istotne ilości N, P, K i Ca stwierdzono w tkankach roślin ogórków poddanych trzykrotnie opryskom dolistnym 15 mM KNO3, a następnie w kolejności malejącej opryskom 10 mM KNO3 i azotanem wapnia w obydwóch stężeniach.

Wszystkie opryski dolistne podniosły znacznie wydajność ogórków mierzoną liczbą owoców z rośliny, średnią masą owoców i ogólnym plonem owoców z rośliny (tabela 1). Oprysk dolistny azotanem potasu w obydwóch stężeniach był bardziej skuteczny niż oprysk azotanem wapnia.

Ponadto oprysk KNO3 w obydwóch stężeniach spowodował najwyższy wzrost procentowej zawartości cukrów rozpuszczalnych (TSS) oraz procentowej zawartości suchej masy owoców ogórka. Największy plon owoców i najwyższą dynamikę wzrostu ogórków poddanych opryskowi dolistnemu 15 mM KNO3 można tłumaczyć zaobserwowanym najwyższym przyswajaniem pierwiastków N, P, K i Ca przez te rośliny.

Tabela 1. Wpływ oprysku azotanem wapnia i azotanem potasu na liczbę owoców, średnią masę owoców i całkowity plon ogórka. Wartości średnie, po których następuje ta sama litera, nie różnią się znacząco (najmniejsza istotna różnica – 5%).

Autor

Shafeek, M. R., Y.I. Helmy, W.A. El-Tohamy and H.M. El-Abagy. 2013. Changes in growth, yield and fruit quality of cucumber (Cucumis sativus L.) in response to foliar application of calcium and potassium nitrate under plastic house conditions. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 9(3): 114-118.

Powiązane artykuły