bool(false)

mostrar

Wyższa jakość win wytrawnych przy dolistnym zastosowaniu azotanu potasu - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Wyższa jakość win wytrawnych przy dolistnym zastosowaniu azotanu potasu

Zbadano wpływ oprysku azotanem potasu na jakość wina z dwóch odmian winorośli. Dziesięcioletnie odmiany Carignane (wino czerwone) i Colombard (wino białe) zostały spryskane KNO3 w stężeniach 0%, 1%, 2% i 3% w dniach 21 czerwca i 5 lipca 1996 r. Doświadczenie przeprowadzono w losowym układzie kompletnych bloków z 3 powtórzeniami w winnicy w rejonie Izmiru w Turcji. Przeprowadzono analizę moszczu i analizę chemiczną w celu sprawdzenia jakości obu odmian winogron. Do pełnej oceny jakości wina wykonano pomiary gęstości (aerometrycznie), całkowitej rozpuszczalnej substancji stałej (TSS), pH, całkowitej kwasowości moszczu całkowitego, związanego i wolnego SO2, zawartości alkoholu, kwasowości lotnej i kwasowości całkowitej. Analizy organoleptyczne przeprowadzono zgodnie z testami OIV (Office International du Vin).

Największą gęstość osiągnięto w moszczach winogron poddanych działaniu 2% KNO3; 1078 g/cm3 w przypadku odmiany Carignane i 1079 g/cm3 w przypadku odmiany Colombard. Gęstość w przypadku uprawy kontrolnej była znacznie niższa (1071 g/cm3). Wartości TSS (Total Soluble Solids) w moszczach obu odmian opryskiwanych KNO3 były znacznie wyższe niż w przypadku upraw kontrolnych, z wyłączeniem oprysków z użyciem 3% KNO3. Najwyższa wartość TSS została osiągnięta w przypadku nawożenia 2% KNO3. Dla wszystkich wyników środków chemicznych i wyników organoleptycznych można uznać, że nawożenie roztworem KNO3 o stężeniu do 2% w przypadku odmiany Colombard i o stężeniu do 1% w przypadku odmiany Carignane ma pozytywny wpływ na jakość wina.

Autor

Kalkan, H., M.E. İrget, A. Altındişli, S. Kara and M. Oktay. 1999. The effect of foliar fertilization with KNO3 on quality of dry wines. Springer Netherlands - Improved Crop Quality by Nutrient Management: 99-102.

Powiązane artykuły
Ultrasol® Especial poprawił jakość owoców i masę kiści winogron stołowych w Piura (Peru).
Opryski azotanem potasu pozwoliły uzyskać większe plony winogron odmian Colombar i Carignane.