Wpływ azotanu potasu na ograniczenie zgnilizny łodygi soi

Celem badania było określenie wpływu stosowania KNO3 w różnych stężeniach (0,4, 4, 10, 20, 30 mM) na ograniczenie występowania zgnilizny łodygi Phytophthora, wskaźnik wzrostu i uwalnianie zoospor Phytophthora sojae w warunkach laboratoryjnych.

1.    Wpływ zastosowania azotanu potasu na ograniczenie choroby.

Stosowanie azotanu potasu w stężeniu 4–30 mM (0,4–3 kg KNO3/1000 l) na podłoże uprawowe przed inokulacją choroby znacznie ograniczyło występowanie zgnilizny łodygi Phytophthora w uprawach dwóch odmian soi (rys. 1).

Rysunek 1. Wpływ azotanu potasu na występowanie P. sojae  w dwóch odmianach soi, 16 dni po inokulacji.

 

2.    Wpływ zastosowania azotanu potasu na rozwój grzybni.

Zastosowanie azotanu potasu w stężeniu 20–30 mM doprowadziło do nieznacznego ograniczenia wskaźnika rozwoju grzybni izolatu PJ-H30 na podłożu PDA (rys. 2). Na osiągnięte wyniki wpływ miały różne skutki bezpośredniego wytłumienia rozwoju grzybni w połączeniu z odpowiedzią tkanek rośliny żywicielskiej na azotan potasu.

Rysunek 2. Wpływ zastosowania PN na wskaźnik wzrostu izolatu PJ-H30 po 7 dniach inkubacji w temp. 23°C.

 

3.    Wpływ zastosowania azotanu potasu na uwalnianie zoospor.

Azotan potasu we wszystkich dawkach (0,4–30 mM) doprowadził do znacznego (P <0,05) ograniczenia uwalniania zoospor (rys. 3).

Rysunek 3. Wpływ azotanu potasu na uwalnianie zoospor z izolatu PJ-H30 na pożywce fasolowej zestalonej agarem (LBA) po 12 godzinach inkubacji w temp. 21°C.

 

4.    Dystrybucja i nagromadzenie potasu przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej

Wyniki wskazują, że zwiększone stężenie potasu w roślinach było powiązane z ograniczeniem występowania choroby w obu odmianach (rys. 4)

Rysunek 4. Zależność między zawartością potasu w pędach i korzeniach a występowaniem choroby w uprawach Glycine max odmiany Chusei-Hikarikuro, 16 dni po inokulacji.

Wyniki czterech doświadczeń sugerują możliwość stosowania roztworu azotanu potasu zawierającego 20–30 mM (2–3 kg KNO3/1000 l) w celu ograniczenia występowania choroby na polach uprawnych poprzez odpowiedź tkanek roślinnych na azotan potasu.

Autor

Sugimoto, T., K. Watanabe, M. Furiki, D.R. Walker, S. Yoshida, M. Aino and K. Irie. 2009. The effect of potassium nitrate on the reduction of Phytophthora stem rot disease of soybeans, the growth rate and zoospore release of Phytophthora sojae. Journal of Phytopathology, 157(6): 379-389.

Tagi

KNO3