bool(false)

mostrar

Większy rozmiar grejpfrutów w wyniku oprysku dolistnego azotanem potasu - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Większy rozmiar grejpfrutów w wyniku oprysku dolistnego azotanem potasu

Na Florydzie (Stany Zjednoczone) przeprowadzono trzyletnie badanie, którego celem było ustalenie, czy zastosowanie azotanu potasu późnym latem i wczesną jesienią może doprowadzić do uzyskania większych owoców grejpfruta. W 1994 r. opryski dolistne przeprowadzono w dniu 9 września, 6 października i 27 października w dawce 22,4 kg KNO3/ha w 2350 l wody. Owoce, które poddano opryskowi dolistnemu azotanem potasu osiągnęły statystycznie o 11,4% większą średnicę w okresie od 10 września do 23 listopada w porównaniu do 8,0% w uprawie kontrolnej bez oprysku. Łącznie 61% owoców poddanych opryskowi KNO3 zwiększyło rozmiar o co najmniej 2 jednostki (tabela 1). Za owoce o większych rozmiarach uzyskuje się lepszą cenę, dlatego zwiększenie wielkości owoców jest bardzo korzystne. Jesienne opryski KNO3 pozwoliły uzyskać znacznie większą średnicę owoców w porównaniu z owocami z uprawy kontrolnej bez oprysków z 1994 r. Przez kolejne dwa lata uzyskano większy rozmiar owoców, jednak nie był on statystycznie znaczący. Chociaż średni przyrost średnicy owoców poddanych opryskowi wyniósł od 0,6 do 2,4 mm w porównaniu z uprawą kontrolną, uzyskano lepszy wzrost mniejszych owoców, co może być istotne ekonomicznie w perspektywie wieloletniej.

Tabela 1. Zmiana klasy rozmiaru grejpfrutów od 10 września do 23 listopada.

Autor

Boman, B. 1997. Effectiveness of fall potassium sprays on enhancing grapefruit size. In Proceedings of the annual meeting of the Florida State Horticultural Society, 110: 1-7.

Powiązane artykuły
Objawy niedoboru potasu w drzewach cytrusowych
Większy rozmiar grejpfrutów w wyniku oprysku dolistnego azotanem potasu po kwitnieniu