Artículos

Większy plon groszku siewnego po oprysku azotanem potasu

W Indiach zbadano wpływ oprysku dolistnego azotanem potasu i azotanem wapnia na uprawę groszku siewnego (Lathyrus sativus L.) w systemie paira na równinnych polach ryżowych nawadnianych deszczem. Użyto gleby entisol zawierającej 0,72% węgla organicznego, 22 kg dostępnego P2O5/ha i 240 kg dostępnego K2O/ha, o pH 6,2. Doświadczenie przeprowadzono w układzie losowanych bloków z trzema powtórzeniami. Opryski dolistne azotanem potasu i azotanem wapnia zastosowano w trzech stężeniach. W poszczególnych zabiegach użyto równych ilości azotu (w postaci azotanu). Pojedyncze opryski dolistne zostały zastosowane w fazie 50% kwitnienia uprawy. W wyniku oprysków dolistnych uzyskano lepsze cechy plonu groszku siewnego (tabela 1). Oprysk dolistny KNO3 w stężeniu 0,50% przełożył się w największym stopniu na wzrost plonu — średnio o 86% w porównaniu z uprawą kontrolną — w dwóch sezonach uprawowych (rys. 1).

Tabela 1. Wpływ oprysku dolistnego KNO3 i Ca(NO3)2 na cechy plonu i średni plon (1998–1999) groszku siewnego w uprawie paira.

Rysunek 1. Wpływ oprysków dolistnych na plon nasion (t/ha) groszku siewnego w dwóch sezonach uprawowych.

Autor

Sarkar, R.K. and G.C. Malik. 2001. Effect of foliar spray of potassium nitrate and calcium nitrate on grasspea (Lathyrus sativus L.) grown in rice fallows. Jointly supported by Lathyrus Lathyrism newsletter 2: 47-48.

Powiązane artykuły
Dlaczego stosowanie nawozów na bazie azotanu potasu zapobiega zasoleniu gleby i rozwiązuje ten problem?
Ultrasol®ine K Plus – azotan potasu z jodem – wykazał korzyści z zastosowania jodu dla produkcji i jakości owoców bananów w Indiach