Artículos

Większy plon bulw ziemniaka w wyniku oprysku dolistnego azotanem potasu

W Indiach przeprowadzono 3-letnie badanie na ziemniakach (Solanum tuberosum L.) w celu określenia wpływu oprysków dolistnych azotanem potasu na plon ziemniaków. Na gruboziarnistej, ilastej glebie niewapiennej zastosowanie azotu (mocznika) lub oprysków dolistnych KNO3 dało niewielki efekt ze względu na brak podania potasu. Przy obecności potasu, po zastosowaniu azotu i oprysków KNO3 uzyskano statystycznie znaczący wzrost plonu bulw. Z dwóch nawozów stosowanych dolistnie, tj. KCl (MOP) i KNO3, to azotan potasu pozwolił uzyskać najwyższy plon, który przy stężeniu 2% był lepszy niż przy stężeniu 1%. Wzrost plonu był powiązany ze wzrostem wielkości bulw.

Autor

Brar, M. S. and N. Kaur. 2006. Effect of soil and foliar applied potassium and nitrogen on yield of potato (Solanum tuberosum) in alluvial soils of Punjab, India. The Indian Journal of Agricultural Sciences, 76 (12): 740-743.

Powiązane artykuły