bool(false)

mostrar

Większa liczba owoców i większy rozmiar owoców brzoskwini w wyniku oprysków dolistnych z azotanem potasu - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Większa liczba owoców i większy rozmiar owoców brzoskwini w wyniku oprysków dolistnych z azotanem potasu

Zbadano podanie dolistne składników odżywczych i interaktywny wpływ NAA (auksyna), KNO3 i żelaza (w postaci NaFeEDDHA) na stan odżywienia, cechy pędów i plonu brzoskwiń. Badanie przeprowadzono w 2008 r. na drzewach brzoskwiniowych (Prunus persica L.) odmiany Early Coronet w sadzie w Seiujh w regionie Kurdystanu w Iraku. Gleba była piaszczysto-gliniasto-ilasta o wysokim pH i wysokiej zawartości wapnia. Każde drzewo zostało opryskane aż do punktu spływu roztworem zawierającym KNO3 (0, 0,1 lub 0,2%), w połączeniu z NAA (0 lub 5 mg/l) lub żelazem (0, 30 lub 60 mg NaFeEDDHA na litr). Do wszystkich roztworów dodano czynnik powierzchniowy Tween-80 w stężeniu 0,01%. Przeprowadzono dwa następujące po sobie opryski, począwszy od miesiąca po zawiązaniu się owoców: 24 kwietnia i 25 maja. W eksperymencie zastosowano układ czynnikowy w losowych blokach kompletnych z trzema powtórzeniami. Najlepszy zabieg, w wyniku którego osiągnięto najwyższą średnią suchą masę pędu, całkowitą zawartość chlorofilu, liczbę owoców, długość owoców, średnicę owoców i całkowitą zawartość karotenu, polegał na oprysku dolistnym NAA w dawce 5 mg/l z KNO3 w stężeniu 0,2% i NaFeEDDHA w dawce 60 mg na litr.

Autor

Al-Bamarny, S.F.A., M.A. Salman and Z.R. Ibrahim. 2010. Effect of some chemical compounds on some characteristics of shoot and fruit of peach (Prunus persica L.) cv. Early Coronet. Mesopotomia J. of Agric. 38 (Supplement 1).

Powiązane artykuły
Łączne stosowanie azotanu potasu dolistnie oraz preparatu Waiken może skutecznie przerwać stan uśpienia pączków kwiatowych brzoskwini i nektarynki.
Objawy niedoboru potasu w drzewach owocowych