Artículos

Wcześniejsze kwitnienie mango po zastosowaniu doglebowym paklobutrazolu i dolistnym zastosowaniu azotanu potasu

W badaniu oceniono różne dawki paklobutrazolu (PBZ) podawanego doglebowo w połączeniu z azotanem potasu podawanym dolistnie w celu ustalenia ich wpływu na kwitnienie i jakość owoców dwóch rodzajów mango. Eksperyment przeprowadzono w stacji doświadczalnej w Veracruz w Meksyku. W 14-letnim sadzie Manila Cotaxtla 1 i Manila Cotaxtla 2 wykorzystano drzewa posadzone w odstępach 8 × 8 m bez nawadniania. PBZ podano w czterech częściach doglebowo, w następujących dawkach: 0, 0,5, 1,0, 1,5 i 2,0 g PBZ na metr średnicy korony. Opryski dolistne w dawce 20 g KNO3/l lub 40 g KNO3/l zastosowano dwukrotnie, 22 października i 2 listopada. Zastosowanie PBZ i KNO3 doprowadziło do wcześniejszego kwitnienia, o 51 dni wcześniej niż w przypadku drzew niepoddanych zabiegom, a najwyższe dawki PBZ i KNO3 umożliwiły indukowanie większej liczby zaawansowanych wiech w porównaniu z uprawą kontrolną.

Autor

Rebolledo-Martínez, A., A. Lid del Angel-Pérez and J. Rey-Moreno. 2008. Effects of paclobutrazol and KNO3 over flowering and fruit quality in two cultivars of mango Manila. Interciencia, 33(7): 518-522.

Powiązane artykuły
Wcześniejsze i obfitsze kwitnienie mango w wyniku oprysków azotanem potasu
Większy plon owoców mango po oprysku dolistnym azotanem potasu