bool(false)

mostrar

Wcześniejsze i obfitsze kwitnienie mango w wyniku oprysków azotanem potasu - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Wcześniejsze i obfitsze kwitnienie mango w wyniku oprysków azotanem potasu

W różnych odmianach mango zastosowano paklobutrazol (PBZ) w celu indukowania kwitnienia. Odmiana Khiewsawoey (KSW) w najmniejszym stopniu reagowała na PBZ, dlatego podczas eksperymentu w Tajlandii włączono opryski azotanem potasu. W lipcu 1986 r. trzyletnie drzewa otrzymały dawkę doglebową PBZ wynoszącą 6 g substancji czynnej / drzewo, a następnie zastosowano opryski KNO3 w stężeniu 2,5% 4, 6, 8 lub 10 tygodni po zabiegu PBZ. Opryski azotanem potasu wykonane 8 lub 10 tygodni po zastosowaniu PBZ doprowadziły do wcześniejszego kwitnienia poza sezonem.

Autor

Tongumpai, P., N. Hongsbhanich and C.H. Voon. 1989. Cultar for flowering regulation of mango in Thailand. In: VI International Symposium on Growth Regulators in Fruit Production, Acta Hort. 239: 375-378.

Powiązane artykuły
Wcześniejsze kwitnienie mango po zastosowaniu doglebowym paklobutrazolu i dolistnym zastosowaniu azotanu potasu
Większy plon owoców mango po oprysku dolistnym azotanem potasu