Artículos

Uzupełnienie niedoboru potasu w owocach cytrusowych za pomocą oprysków azotanem potasu

Już w 1972 roku zaobserwowano korzyści z oprysków azotanem potasu. Ocenę sporządzono w oparciu o wyniki prób opryskiwania roślin azotanem potasu w celu uzupełnienia niedoborów potasu. Na glebach wapiennych trudno było zwiększyć zawartość K w liściach cytrusów powyżej minimalnych ilości przez intensywne stosowanie doglebowe nawozów K. Liście cytrusów o zawartości K od 0,5 do 0,8% nie były rzadkością w gajach na glebach wapiennych, chociaż maksymalne plony cytrusów na tych glebach wiązały się z poziomem K w liściach powyżej 1,0%. Akumulacja wapnia w liściach cytrusów najwyraźniej spowodowała fizjologiczny niedobór K w przypadku uprawy na tych glebach. KNO3 był zgodny jako składnik neutralny zarówno z fungicydami, jak i pestycydami powszechnie stosowanymi w regularnych programach oprysków. Drzewa z odpowiednią ilością potasu w liściach wytwarzały większe pomarańcze o mocniejszych skórkach i większe plony, co skutkowało łatwiejszym pakowaniem i utrzymywaniem jakości na rynek owoców świeżych. Powstawanie bruzd na owocach cytrusowych, szczególnie obecne w latach obfitego zawiązywania owoców i gorszego przyswajania składników odżywczych, zostało znacznie zredukowane dzięki dolistnemu stosowaniu KNO3.

Autor

Calvert, D. V. and R.C. Smith. 1972. Correction of potassium deficiency of citrus with KNO3 sprays. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 20(3), 659-661.

Powiązane artykuły