Ultrasol® Apple zwiększa produkcję o 31% i poprawia jakość owoców

Aby wykazać skuteczność Ultrasol® Apple, w Saltillo (Coahuila, Meksyk) przeprowadzono doświadczenie, którego celem była ocena wpływu programu fertygacji z zastosowaniem Ultrasol® Apple w porównaniu z programem tradycyjnym pod względem jakości, wzrostu wegetatywnego drzew i plonów. Badanie przeprowadzono na 7-letnich jabłoniach odmiany Golden Delicious, szczepionych na podkładce MM 106, przy rozstawie drzew 5x3 m² i zagęszczeniu 667 drzew/ha.

Badania przeprowadzono w układzie bloków losowych, a każdy zabieg składał się z 10 powtórzeń po 10 owoców, z których każdy poddano pomiarom wagi, średnicy w najszerszym miejscu, jędrności miąższu i ocenie w skali Brixa. Do oceny różnic statystycznych między poszczególnymi zabiegami zastosowano analizę wariancji (ANOVA). W przypadku stwierdzenia istotnych różnic zastosowano test Fishera z 5-proc. poziomem prawdopodobieństwa.

Tabela porównawcza 2 programów fertygacji.

Wyniki zastosowanych zabiegów jednoznacznie potwierdzają skuteczność działania preparatu Ultrasol® Apple: 

  • Masa świeżych owoców zwiększyła się średnio o 31% (tabela poniżej, po lewej).
  • Ocena w skali Brixa poprawiła się średnio o 7%.

Wnioski:
Zastosowanie preparatu Ultrasol® Apple (40,3 t/ha) pozwoliło uzyskać plon większy o 9,6 t/ha, czyli o 31%, w porównaniu z programem tradycyjnym (30,7 t/ha), co oznacza, że rolnik uzyskał dochód większy o 7241 USD/ha.

Zastosowanie Ultrasol® Apple spowodowało również istotne statystycznie różnice w masie owoców, średnicy (wielkości) owoców i ocenie w skali Brixa. Nie stwierdzono istotnego wpływu na jędrność miąższu, co oznacza, że wzrost wielkości owoców nie nastąpił kosztem zmniejszenia ich jędrności.

Ultrasol® Apple jest częścią serii Ultrasol® Cultivo opracowanej z myślą o potrzebach i wymaganiach mniejszych hodowli.

Powiązane artykuły