bool(false)

mostrar

Stwierdzono, że azotan potasu jest preferowanym źródłem K w przypadku pomarańczy Valencia - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Stwierdzono, że azotan potasu jest preferowanym źródłem K w przypadku pomarańczy Valencia

Celem tego badania była ocena różnych nawozów potasowych: KCl, KNO3, K2SO4 oraz K-MgSO4 (podwójna sól potasu i magnezu) oraz określenie ich wpływu na jakość owoców i plon w przypadku drzew pomarańczowych odmiany Valencia (Citrus sinensis (L.) Osbeck) po trzech latach nawożenia.

Do badania wykorzystano osiemnastoletnie drzewa pomarańczowe uprawiane na glebie La Rosa (klasyfikacja wg amerykańskiej taksonomii gleb: mollisol). Nawozy były co roku ręcznie stosowane na początku sezonu wiosennego (1990, 1991, 1992) w dwóch bruzdach, po jednej z każdej strony przewidywanej korony drzewa, na głębokości 25 cm. Każdego roku stosowano jednakową dawkę 3 kg K2O na drzewo.

W eksperymencie zastosowano układ losowych bloków kompletnych z pięcioma cyklami nawożenia i sześcioma powtórzeniami. Początkowe średnie stężenie potasu w liściach wynosiło 5,7 g K/kg, co było wynikiem niskim. Dostępny poziom potasu w glebie był średni (0,5 cmol/kg wymienialnego K w pierwszych 20 cm gleby) oraz niski (0,25 cmol/kg wymienialnego K na głębokości 20–40 cm).

Zawartość potasu w liściach zwiększyła się już w drugim roku w przypadku nawożenia KNO3 i K2SO4 oraz w trzecim roku w przypadku wszystkich zabiegów w stosunku do uprawy kontrolnej. Wyższe stężenie potasu uzyskano dla KNO3(6,8 g K/kg) w porównaniu do 6,0 g K/kg w przypadku pozostałych źródeł K.

Nie odnotowano zwiększenia plonów, natomiast zwiększyła się wielkość owoców. Azotan potasu i chlorek potasu statystycznie istotnie zwiększyły średnią masę pojedynczego owocu w porównaniu z innymi źródłami K (tabela 1). Wszystkie zabiegi obejmujące podanie K zwiększyły kwaśność soku.

Tabela 1. Wpływ różnych źródeł potasu na charakterystykę plonów w przypadku pomarańczy odmiany Valencia:

Autor

Opazo Aguila, J.D. and B. Razeto M. 2001. Effects of different potassium fertilizers on foliar content of nutrients, yield and fruit quality in orange trees cv. Valencia. Agricultura Técnica (Chile), Vol. 61, No. 4: 470 – 478

Powiązane artykuły
Dlaczego stosowanie nawozów na bazie azotanu potasu zapobiega zasoleniu gleby i rozwiązuje ten problem?
Korzyści ze stosowania nawozów na bazie KNO3 w uprawach truskawek