Artículos

Stwierdzono, że azotan potasu jest preferowanym źródłem azotu w kontekście wzrostu i owocowania drzewek cytrusowych

Erner wraz ze współpracownikami (2001) opublikował pracę poglądową, w której opisał znaczący wpływ potasu (azotanu) na wzrost i produktywność drzewek cytrusowych. W dokumencie omówiono zapotrzebowanie na potas, a także wpływ potasu na wzrost i plon oraz jakość owoców na zewnątrz i wewnątrz, w przypadku podawania doglebowego oraz oprysku dolistnego. Hodowcy powinni zwrócić uwagę na to, że różnice w wielkości plonów są związane z przeciwjonami w zastosowanych głównych źródłach potasu (tzn. jony azotanowe, siarczanowe i chlorkowe). Ustalono, że dla drzewek cytrusowych hodowanych na obszarach jałowych preferowanym źródłem potasu jest azotan potasu. Większość artykułów przytaczanych w pracy zespołu Ernera (2001) można znaleźć w tej bazie danych.

Autor

Erner, Y., Y. Kaplan, B. Artzi, and M. Hamou. 2001. Potassium Affects Citrus Tree Performance. The Volcani Center, Institute of Horticulture, Department of Fruit Trees, PO Box, 6.

Powiązane artykuły