Artículos

Stosowany dolistnie azotan potasu zwiększał rozmiar pojedynczych owoców cytrusowych

W artykule opisano, jak jednokrotny oprysk azotanem potasu o dużym stężeniu, wzbogacanym rozpuszczalnymi fosforanami (13-2-44, N-P-K) oraz specjalnym adiuwantem, wpływa na plon cytrusów, jakość owoców i opłacalność dla hodowcy. Wszystkie eksperymenty przeprowadzono w dojrzałych (>15 lat) sadach owoców cytrusowych w środkowym Izraelu.

Po nawożeniu dolistnym przy użyciu tego wzbogacanego produktu na bazie azotanu potasu osiągnięto następujące wyniki w uprawach cytrusów:

  • w przypadku pomarańczy Shamouti (Jaffa) jednorazowe zastosowanie 9–10% (w/v), kiedy owoce miały 18–22 mm średnicy, spowodowało wzrost odsetka owoców o rozmiarze powyżej 75 mm (średnica) o 75%, a co za tym idzie całkowity plon wzrósł o 14 ton/ha. Okres ważności przechowywanych owoców również uległ znacznej poprawie ze względu na istotny wzrost zawartości potasu w skórce, o 0,44% (w suchej masie).
  • W przypadku pomarańczy pępkowych Newhall (Citrus sinensis Osb.) jednorazowe zastosowanie 10% roztworu, kiedy owoce miały 15–20 mm średnicy, spowodowało znaczny wzrost całkowitego plonu – o 19% – oraz wzrost udziału owoców o rozmiarze powyżej 75 mm – o 28% (Rysunek 1).
  • W przypadku tangerynek Nova (Citrus reticulata Bla.), jednorazowe zastosowanie 10% roztworu, kiedy owoce miały 12–20 mm średnicy, spowodowało znaczny wzrost całkowitego plonu o 30%, średniej masy owoców o 38,3 g i zmniejszyło częstość występowania zagnieceń skórki o 20%.

Opisane eksperymenty udowodniły, że dolistne zastosowanie azotanu potasu jest zalecane w celu uzyskania wysokiej produkcji i jakości owoców cytrusowych. W porównaniu z nienawożonymi uprawami kontrolnymi zastosowania poskutkowały korzyściami agronomicznymi i ekonomicznymi pod względem zawartości składników odżywczych w liściach, skórce owoców, pod względem całkowitego plonu, rozkładu wielkości owoców oraz dochodów hodowcy. Przesunięcie w kierunku większych rozmiarów w rozkładzie wielkości owoców jest głównym czynnikiem wpływającym na wzrost dochodów z uwagi na wyższe ceny rynkowe owoców o większym rozmiarze.

SHAPE  * MERGEFORMAT ​​

wpływ dolistnego zastosowania azotanu potasu wzbogaconego rozpuszczalnym fosforanem i specjalnym adiuwantem na rozkład wielkości w przypadku pomarańczy pępkowych Newhall.

 

Autor

Roberts, R.K., D.C. Gerloff and D.D. Howard. 1997. Foliar Potassium on Cotton – A Profitable Supplement to Broadcast Potassium Application on Low Testing Soils. Better Crops/Vol. 81 (No. 1): 20-23.

Powiązane artykuły