bool(false)

mostrar

Stosowany dolistnie azotan potasu stymulował rozwój pąków kwiatowych bawełny - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Stosowany dolistnie azotan potasu stymulował rozwój pąków kwiatowych bawełny

Pomimo udowodnionego zwiększenia liczby pąków kwiatowych po dolistnym zastosowaniu KNO3 nie było pewności, czy efekt ten był spowodowany przez K+, czy NO3-. W związku z tym w USA przeprowadzono badanie w celu oceny wpływu różnych soli stosowanych dolistnie na rozwój pąków kwiatowych dwóch odmian bawełny różniących się dojrzałością zbiorczą i morfologią korzeni. Rośliny przeniesiono do roztworu składników odżywczych niezawierającego potasu 21 dni po sadzeniu i stosowano dolistnie jedną z następujących soli: KNO3, K2SO4 lub NH4NO3 w jednakowej dawce wynoszącej 11,2 kg/ha KNO3. Roślinom kontrolnym zapewniono w równoważnej ilości wodę bez substancji odżywczych. Eksperyment przeprowadzono w układzie losowanych bloków kompletnych z trzema powtórzeniami. Nawożenie dolistne przy zastosowaniu KNO3 spowodowało wzrost liczby pąków kwiatowych o 31% w porównaniu z roślinami kontrolnymi, 29% w porównaniu z zastosowaniem K2SO4 i 49% w porównaniu z zastosowaniem NH4NO3 (Rysunek 1). Ten wynik sugeruje, że to K+, a nie NO3-odpowiada za lepszy rozwój pąków kwiatowych po dolistnym zastosowaniu KNO3. Zastosowanie KNO3 kilka dni przed rozwojem pąków kwiatowych spowodowało zwiększenie liczby pąków kwiatowych, jeżeli potas był czynnikiem ograniczającym. Azotan potasu przewyższał w działaniu inne sole w zastosowaniu dolistnym, w przypadku gdy pożądana była reakcja na potas.

Rysunek 1. Wpływ nawożenia dolistnego na tworzenie się pąków kwiatowych bawełny. Wartości średnie oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie przy P = 0,05 przy zastosowaniu LSD z ograniczeniami.

Autor

Keino, J. K., C.A. Beyrouty, E.E. Gbur, and D.M. Oosterhuis. 1997. Effect of foliar-applied nutrients on square development of cotton. Special Reports-University of Arkansas Agricultural Experiment Station, 183: 108-111.

Powiązane artykuły
Opryski azotanem potasu dają większy zwrot netto w przypadku upraw bawełny
Dolistne podawanie azotanu potasu zwiększa plonowanie bawełny