Artículos

Stosowany dolistnie azotan potasu jest skutecznym środkiem przyspieszającym pękanie pąków roślin truskawki

Na truskawkach (Fragaria ananassa) odmiany Selva przeprowadzono w warunkach szklarniowych doświadczenie wazonowe w bezglebowej uprawie (perlit) prowadzonej w Iranie. Badanie zaplanowano w celu oceny, czy możliwe jest przerwanie stanu uśpienia roślin truskawki niewrażliwych na długość dnia przy zastosowaniu azotanu potasu lub chłodzenia. Zabiegi obejmowały: rośliny kontrolne, rośliny nawożone 1,5% KNO3 i rośliny nawożone 3,0% KNO3. Wszystkie trzy zabiegi połączono z 4 zabiegami chłodzenia: bez chłodzenia, 44, 74 i 114 stopniodni chłodzenia. Podczas chłodzenia rośliny poddawano ekspozycji na niskie temperatury (9–11°C) i krótki dzień (7–8 h), co doprowadziło do zaprzestania wzrostu roślin. Największą powierzchnię liści, zawartość chlorofilu i długość szypułki liści uzyskano z roślin poddanych działaniu 1,5% KNO3 bez chłodzenia (Tabela 1). Wyniki wskazują, że zastosowanie samego azotanu potasu w odpowiednim czasie działa odżywczo i pobudzająco na wzrost i rozwój roślin truskawki. Wyniki tego badania wskazują jednak, że samo chłodzenie nie ma zdolności całkowitego pobudzenia wzrostu roślin.

Tabela 1. Wpływ nawożenia azotanem potasu na pobudzenie wzrostu roślin truskawki bez chłodzenia.

Autor

Khayyat, M., S. Rajaee, M. Shayesteh, A. Sajadinia and F. Moradinezhad. 2010. Effect of potassium nitrate on breaking bud dormancy in strawberry (Fragaria ananassa, Duch.) plants. Journal of Plant Nutrition, 33: 1605-1611.

Powiązane artykuły