bool(false)

mostrar

Stosowany dolistnie azotan potasu chroni przed niedoborem potasu w późnym sezonie upraw bawełny - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Stosowany dolistnie azotan potasu chroni przed niedoborem potasu w późnym sezonie upraw bawełny

Na niektórych polach bawełny w Brazylii i za granicą zaobserwowano niedobory potasu powstające pod koniec sezonu. W związku z tym przeprowadzono dwuletnie doświadczenia w celu zbadania wpływu czasu i wielkości oprysku KNO3 na zawartość potasu w liściach, plony i jakość włókien w miejscach o różnym potencjale plonowania bawełny (Gossypium hirsutum L.). Doświadczenia przeprowadzono w Pederneiras i Boracéia, SP, Brazylia. W pierwszych dwóch doświadczeniach zastosowano 16 lub 32 kg KNO3 na hektar w dawce 8 kg/ha na oprysk. Zatem 16 kg odpowiada 2 opryskom, a 32 kg 4 opryskom. Opryski rozpoczęto w różnych momentach po rozpoczęciu kwitnienia, ale zawsze powtarzano je w tygodniowych odstępach. W drugim doświadczeniu KNO3 zastosowano w dawce 32 kg/ha i podzielono na cztery równe opryski po 8 kg/ha w tygodniowych odstępach w momencie rozpoczęcia innym niż pierwszy do czwartego tygodnia po rozpoczęciu kwitnienia. Zaobserwowany spadek zawartości potasu w liściach bawełny został uznany za naturalny proces, który nie został odwrócony przez jego zastosowanie. Nawożenie dolistne KNO3 zwiększyło w niektórych warunkach zawartość potasu w liściach, podobnie jak w przypadku bawełny z jego niedoborem. Nie wpłynęło to jednak na zawartość potasu w owocach bawełny, plon bawełny i jakość włókna.

Autor

Rosolem, C. A. and J.P.T. Witacker. 2007. Adubação foliar com nitrato de potássio em algodoeiro. Bragantia, 66(1): 147-155.

Powiązane artykuły
Opryski azotanem potasu dają większy zwrot netto w przypadku upraw bawełny
Dolistne podawanie azotanu potasu zwiększa plonowanie bawełny