Stosowanie dolistne Speedfol® Kali SP zwiększyło plon włókna bawełnianego (+28%) i dochód netto (+157%) w Meksyku

W celu oceny reakcji bawełny na nawożenie dolistne preparatem Speedfol® Kali SP (12,2% N-NO3 -, 42,5% K2O, 0,9% B) przeprowadzono badanie polowe w celu oceny działania trzech dawek preparatu Speedfol™ Kali SP na plony bawełny. Badanie przeprowadzono w bloku 1401 w miejscowości Valle del Yaqui w stanie Sonora w Meksyku. Badano bawełnę odmiany Stonville, wysianą w dniu 15.03.2011 r.

Nawadnianie, momenty nawożenia i zastosowane ilości nawozów były zbliżone dla wszystkich operacji nawożenia (Tabela 1). W celu oceny cech gleby wykonano analizę żyzności gleby przed siewem (Tabela 2). Rzeczywiste nawożenia i daty zastosowania przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 1. Nawadnianie i nawozy stosowane w uprawach bawełny.

Tabela 2. Analiza żyzności gleby (0–30 cm).

Tabela 3. Nawożenia i daty zastosowania.

Badane warianty nawożenia dolistnego obejmowały 4 zabiegi nawożenia uporządkowane w całkowicie losowy schemat blokowy z 5 powtórzeniami. Poletka miały 5 metrów długości i 0,9 metra szerokości. Opryski wykonywano ręcznie opryskiwaczem plecakowym o pojemności 15 litrów. Zabiegi nawożenia rozpoczęto w okresie pierwszego kwitnienia w odstępie około 7 dni, a zakończono na początku pierwszego etapu wzrostu torebek nasiennych. Zbiór ręczny z badanego poletka doświadczalnego odbył się w dniu 07.09.2011 r. po naniesieniu środka osuszającego na uprawę.

Analiza agronomiczna i wyniki ekonomiczne:
Analiza ANOVA statystycznej istotności wykazała wzrost plonu włókna bawełnianego (P = 0,01) w wyniku dolistnego nawożenia preparatem Speedfol™ Kali SP w porównaniu do nawożenia uprawy kontrolnej.

Ze wzoru regresji na rysunku 1 wyraźnie wynika, że maksymalny plon włókna bawełnianego wynoszący 1357 kg/ha uzyskano przy zastosowaniu 15 kg preparatu Speedfol™ Kali SP/ha. Na poletkach nienawożonych uzyskano średnio 1062 kg/ha; różnica między maksymalnym plonem a uzyskanym na poletku nienawożonym wyniosła więc 295 kg/ha (o 28% więcej włókna bawełnianego).

Powiązane artykuły