Artículos

Stosowanie dolistne azotanu potasu w przypadku drzew cytrusowych korzystnie wpływało na plon i liczbę owoców oraz ograniczało pękanie owoców

Badano trzy stężenia azotanu potasu 2%, 4% i 6% w formie oprysków dolistnych, które wykonywano w różnym czasie: pierwsza aplikacja nastąpiła w fazie pełnego kwitnienia, druga w czasie, gdy owoce osiągnęły średnicę 1,5–2,0 cm oraz w obu terminach nawożenia.

Celem było zbadanie wpływu stosowania oprysku dolistnego na zawiązywanie się owoców, plon, jakość owoców i ich tendencję do pękania. Badanie prowadzono na 40-letnich drzewach pomarańczy chińskiej odmiany Washington (Citrus sinensis) w Egipcie, w okresach wegetacji w sezonach 2008 i 2009. Drzewa uprawiane były na glebie gliniastej w odległości 5x5 m, w układzie bloków losowych z 4 powtórzeniami pojedynczych drzew.

Azotan potasu (KNO3), zwłaszcza w wyższych stężeniach, prowadził do zwiększenia wielkości owoców, grubości skórki i kwaśności soku w porównaniu z uprawą kontrolną. Ponadto zaobserwowano, że w przypadku drzew poddanych opryskowi w pierwszym lub pierwszym i drugim terminie uzyskano najlepsze wyniki w zakresie ograniczenia pękania owoców. To zmniejszenie tendencji do pękania owoców zaobserwowano jedynie w przypadku oprysków KNOw stężeniach 4% i 6%.

Największe plony (+53%) w porównaniu z uprawą kontrolną uzyskano dzięki jednemu opryskowi w okresie pełnego kwitnienia, stosując 4% roztwór azotanu potasu (rysunek 1). Wzrost plonów wynikał ze zwiększonej liczby owoców zebranych z pojedynczego drzewa.

Rysunek 1. Średni plon (kg/drzewo) pomarańczy chińskiej odmiany Washington z dwóch sezonów po dolistnym nawożeniu azotanem potasu:

Autor

Abd El-Rahman, G.F., M.M. Hoda and A.H.T. Ensherah. 2012. Effect of GA3 and potassium nitrate in different dates on fruit set, yield and splitting of Washington navel orange. Nature and Science, 10(1): 148-157

Powiązane artykuły