Stosowanie dolistne azotanu potasu skutecznie hamowało rozwój i zwalczało mączniaka prawdziwego na roślinach ogórka.

Badano wpływ stosowania dolistnego roztworów wodnych zawierających różne fosforany i sole potasu w celu zwalczania mączniaka prawdziwego (Sphaerotheca fuliginea). Ogórki (Cucumis sativus cv. Delilla) uprawiano w szklarni w plastikowych doniczkach zawierających mieszankę torfu, wermikulitu i gleby (1:1:1, objętościowo). Dwa razy w tygodniu rośliny podlewano wodą do nasycenia, stosując roztwór nawozu 20-20-20 (N-P-K) w stężeniu 0,1%. Przed zabiegiem rośliny inokulowano zawiesiną zarodników konidialnych mączniaka prawdziwego i zliczono liczbę kolonii (8–12 dni później). Górną powierzchnię każdego liścia spryskiwano 1–2 ml wodnych roztworów (25 mM) KNO3, K2HPO4, KH2PO4, KH2PO4 + KOH lub KCl.

Dane przedstawione na rysunku 1 wyraźnie wskazują wysoką aktywność grzybobójczą roztworów soli fosforu i potasu do 12 dni po zastosowaniu. Skuteczność zwalczania, wyrażającą się zniknięciem 99% zmian, odnotowano 1 lub 2 dni po zastosowaniu pojedynczego oprysku solami (rysunek 1). Ponadto zabiegi znacząco ograniczyły (>99%) proces wytwarzania konidiów w koloniach. Dalsza aplikacja wymienionych soli na tych samych roślinach skutkowała eliminacją 50% kolonii mączniaka obecnych przed zastosowaniem oprysku. Dalsze opryski hamowały rozwój choroby u roślin zakażonych w porównaniu z roślinami podlewanymi wodą, ale nie ograniczyła liczby istniejących zmian. Badanie wykazało, że sole fosforu i potasu skutecznie hamowały i zwalczały rozwój mączniaka prawdziwego na roślinach ogórka.

Rysunek 1. Wpływ pojedynczych oprysków dolistnych przy użyciu 1–2 ml wodnych roztworów soli (25 mM) na hamowanie zmian wywołanych obecnością mączniaka prawdziwego na roślinach ogórka. Liczba zmian na każdym liściu była zliczana przed zabiegiem (dzień 0) i w różne dni po zastosowaniu oprysku.

Autor

Reuveni, M., V. Agapov and R. Reuveni. 1995. Suppression of cucumber powdery mildew (Sphaerotheca fuliginea) by foliar sprays of phosphate and potassium salts. Plant Pathology, 44: 31-39.

Powiązane artykuły