bool(false)

mostrar

Sadzonki rośliny cytrusowej macrophylla L. o zwiększonej tolerancji na suszę - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Sadzonki rośliny cytrusowej macrophylla L. o zwiększonej tolerancji na suszę

Przeprowadzono doświadczenie na uprawach doniczkowych w komorach klimatycznych w celu zbadania, czy dodatkowe dostarczanie dolistne azotu (NH4NO3 lub KNO3) może poprawić tolerancję na suszę sadzonek cytrusów macrophylla L. w suchych warunkach. Dwumiesięczne sadzonki przesadzono do litrowych doniczek z tworzywa sztucznego zawierających uniwersalny substrat składający się z kanadyjskiego mchu torfowego zmieszanego z włóknem kokosowym i perlitem (Compost Reciclable S.L. Hiszpania). Sadzonki zasilano codziennie nawozem rozpuszczalnym Hoaglanda. Zabiegi z zastosowaniem stresu wodnego wykonywano przez cztery tygodnie, rozpoczynając dwa tygodnie po wysadzeniu. Ilość stosowanej wody zmniejszano co tydzień o 25%, co odpowiadało dziennej utracie wody w wyniku ewapotranspiracji, kończąc na jednym tygodniu całkowitego braku wody. W warunkach polowych utrzymywano uprawy kontrolne nawadniane ze studni. Nawożenie dolistne polegało na cotygodniowym dostarczaniu azotu (w 2% roztworze do opryskiwania) w postaci NH4NO3 lub KNO3 do roślin narażonych na suszę (DS). W badaniu uwzględniono również rośliny narażone na stres wywołany suszą, których nie poddawano opryskom.

Ilość biomasy mierzona jako ilość suchej masy liści i łodyg znacznie spadła u wszystkich roślin poddanych stresowi wywołanemu suszą w porównaniu z nawadnianymi ze studni roślinami z uprawy kontrolnej. DS + KNO3 wykazywał najmniejszy spadek biomasy w porównaniu z nawożeniem w reżimie DS i DS + NH4NO3. Całkowita ilość biomasy została zmniejszona o 25% w przypadku nawożenia DS + KNO3. W pozostałych dwóch reżimach nawożenia (DS i DS + NH4NO3) uległa zmniejszeniu o około 46%.

Potencjał zatrzymywania wody w liściach był obniżany przez stres wywołany suszą we wszystkich reżimach nawożenia, a najniższy był w przypadku DS + KNO3. Ponadto rośliny nawożone KNO3 zachowały najwyższy współczynnik asymilacji CO2 netto w badaniach ze stresem wywołanym suszą, co tłumaczy wyższą zawartość biomasy pod koniec badania.

Dolistne stosowanie NH4NO3 zwiększało stężenie proliny w liściach. Natomiast po dolistnym zastosowaniu KNO3 akumulacja proliny była niższa, a zawartość K+ w liściach wyższa w porównaniu do DS+NH4NO3. Mogłoby to tłumaczyć zachowanie zdolności asymilacji CO przez rośliny poddane stresowi wywołanemu suszą nawożone KNO3: Nagromadzenie jonów potasu w celu zmniejszenia potencjału zatrzymywania wody w liściach nie wymaga dodatkowych nakładów energetycznych, podczas gdy konwersja skrobi do proliny po nawożeniu NH4NO3 wymaga dodatkowej energii.

Wskazuje to na znaczenie potasu w mechanizmie adaptacji roślin cytrusowych do stresu wywołanego suszą. Autorzy doszli do wniosku, że dolistne stosowanie 2% azotu w roztworze opryskowym w postaci KNO3 może stanowić korzystną strategię uprawy, mającą na celu łagodzenie negatywnych skutków suszy w sadzonkach C. macrophylla uprawianych w szkółkach w krajach śródziemnomorskich.

Autor

Gimeno, V., L. Díaz-López, S. Simón-Grao, V. Martínez, J.J. Martínez-Nicolás and F. García-Sánchez. 2014. Foliar potassium nitrate application improves the tolerance of Citrus macrophylla L. seedlings to drought conditions. Plant Physiology and Biochemistry, 83: 308-315.

Powiązane artykuły
Zastosowanie Ultrasol®ine K Plus spowodowało poprawę rozwoju korzeni i wskaźnika NDVI roślin uprawianych w podłożu piaskowym na Florydzie
Objawy niedoboru potasu w drzewach cytrusowych