Qrop® KS zapewnił wzrost dochodów rolników z upraw ziemniaków w Peru

Uświadomienie rolnikom korzyści płynących ze stosowania azotanu potasu skutecznie pomaga im w osiągnięciu wyższych plonów i lepszej jakości bulw. Bulwy pierwszej jakości charakteryzują się większą masą i rzadziej występującymi skazami skórki oraz osiągają wyższą cenę, co przekłada się na wyższe dochody. 

W mieście Barranca – nadmorskiej dolinie położonej 200 km na północ od Limy – rolnicy stosują potas w postaci siarczanu potasu i chlorku potasu. Wybór tych źródeł ogranicza rolnika do stosowania potasu tylko w pierwszym nawożeniu, kiedy zapotrzebowanie roślin na ten składnik odżywczy jest znacznie niższe niż w późniejszym czasie.

Obraz 1. Zespół przy pracy: Od lewej do prawej: Alci Soto, Oscar Rodríguez, Reymand Durand, Rodrigo Real, Juan Vasquez, Yamil Adum, Jhonathan Salinas.

Zespół SQM Vitas Peru wykazał się znakomitymi wynikami, stosując azotan potasu zawarty w Qrop® KS jako główne źródło potasu w nadbrzeżnych uprawach ziemniaków w Peru, zwiększając plon ziemniaków pierwszej jakości przez zastąpienie siarczanu potasu i zmniejszenie użycia chlorku potasu.

Reymand Durand jest czołowym hodowcą ziemniaków w tym rejonie. Zespół SQM Vitas Peru zaproponował udoskonalony program uprawy ziemniaków, zapewniający korzyści wynikające z przyjęcia bardziej zbilansowanego programu nawożenia opartego na wykorzystaniu KNO3 jako głównego źródła potasu. Qrop® KS jest wolnym od chlorków źródłem potasu i pasuje do optymalnego programu nawożenia, który zapewnia zrównoważony stosunek NO3:NH4 oraz zastosowanie potasu w czasie, gdy uprawa ziemniaka wykazuje maksymalne zapotrzebowanie na ten składnik.

Ziemniak został udomowiony ponad 8000 lat temu w peruwiańskich Andach, a dziś jest ważną, podstawową rośliną uprawianą na całym świecie. Z ogólnej liczby 4000 znanych na całym świecie odmian ziemniaka, ponad 3000 nadal uprawia się na peruwiańskich glebach.

Zajmując ponad 300 tysięcy hektarów, ziemniak jest jedną z najobfitszych upraw w Peru. Ponadto jest to ważna uprawa zarobkowa, generująca 4% rolniczego PKB. 

Chociaż prawie 90% produkcji tej uprawy koncentruje się w peruwiańskich Andach, na wybrzeżu znajduje się kilka ośrodków produkcyjnych, których wysoki poziom technologiczny i dobre zarządzanie uprawami sprawiają, że „przybrzeżny ziemniak” jest atrakcyjny dla lokalnych rynków, supermarketów i restauracji w regionie.

Tabela 1. Źródła nawozów, terminy stosowania i dawki oraz składniki odżywcze zastosowane w każdym z zabiegów.

​Na powierzchniach 0,5–1,5 ha porównywano trzy programy nawożenia (tabela 1): tradycyjny program rolniczy, z dwoma aplikacjami w trakcie rozwoju rośliny, niskim stosunkiem N-NO3:N-NH4, przy braku stosowania azotanu potasu, oraz dwa programy z zastosowaniem Qrop® KS, z ogólną dawką nawozów podzieloną na trzy aplikacje, gdzie stosunek N-NO3:N-NH4 wynosi 1,3:1, bez stosowania siarczanu potasu i przy zmniejszonej aplikacji chlorku potasu. Oba programy Qrop®KS różniły się względnymi ilościami azotanu potasu stosowanymi podczas trzech aplikacji oraz stopniem redukcji KCl i całkowitą ilością zastosowanego nawozu. Plon oceniono podczas zbiorów prowadzonych przez rolników na próbie o powierzchni ponad 0,3 ha z każdego pola poddanego zabiegowi.

Obraz 2. Uprawa ziemniaka podczas drugiej aplikacji nawozu.

Obraz 3. Dzień zbiorów.

Tabela 2. Plon bulw po zastosowaniu praktyki rolniczej i programów nawożenia SQM.

Najważniejsze wyniki
Wyniki doświadczenia Reymanda Duranda były doskonałe. Plon bulw nawożonych z zastosowaniem Qrop® KS przewyższył plon ziemniaków uprawianych zgodnie z praktyką rolniczą.

Zastosowanie Qrop® KS zwiększyło ogólny plon bulw ziemniaka nawet o 21% po zastosowaniu drugiego programu. Ogólna liczba bulw pierwszej klasy jakości wzrosła do 8%. Dodatkowe koszty poniesione na program SQM zwróciły się z nawiązką: uzyskano 7-procentowy wzrost przychodu netto.

Tabela 3. Przychody rolników i korzyści po zastosowaniu praktyki rolniczej i programów nawożenia SQM

Co dalej?
Po tej próbie zespół ds. rozwoju biznesu SQM VITAS Peru wraz z działem handlowym opracowuje plany działania, aby skutecznie przekazywać dobre wyniki tego doświadczenia innym rolnikom, dystrybutorom i instytucjom oraz powielać je w innych obszarach.

Autor

Oscar Rodríguez

Powiązane artykuły