bool(false)

mostrar

Pozytywny wpływ oprysków azotanem potasu i mocznikiem na kwitnienie i plon mango - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Pozytywny wpływ oprysków azotanem potasu i mocznikiem na kwitnienie i plon mango

W Etiopii dokonano oceny wpływu azotanu potasu stosowanego dolistnie, oddzielnie i w połączeniu z mocznikiem w różnych stężeniach, na kwitnienie, zawiązywanie owoców i jakość owoców mango odmiany Tommy Atkins. Opryski przeprowadzono najpierw po zbiorach, na niedojrzałe ulistnienie, a następnie powtórzono na dojrzałych, ciemnozielonych liściach. Nie stwierdzono różnic w parametrach jakości. Jednak w przypadku większości parametrów kwitnienia i plonów uzyskano lepsze wyniki po zastosowaniu azotanu potasu w połączeniu z mocznikiem (5 litrów roztworu 4% KNO3+ 0,5 g mocznika / drzewo−1 i 5 litrów 4% KNO3+1 g mocznika / drzewo−1).

Autor

Yeshitela, T., P. J. Robbertse, and P. J. C. Stassen. 2005. Potassium nitrate and urea sprays affect flowering and yields of Tommy Atkins (Mangifera indica) mango in Ethiopia. South African Journal of Plant and Soil 22.1: 28-32.