Poznaj moc azotanu potasu w dostarczaniu składników odżywczych w truskawkach

Poznaj moc azotanu potasu w dostarczaniu składników odżywczych w truskawkach

Wyższe plony

KNO3 stymuluje wcześniejsze pękanie pąków i szybszy rozwój kwiatów, co prowadzi do wcześniejszego zawiązywania się owoców i wzrostu wielkości owoców. W przypadku truskawek nawożonych azotanem przez dogodną fertygację uzyskano większą ilość biomasy i zawartość karboksylanów i wapnia, co wspomaga zwiększenie plonu.

Silniejsze rośliny

Największą powierzchnię liści, większą długość korzeni, zawartość chlorofilu i długość szypułki liści uzyskano z roślin poddanych działaniu KNO3 stosowanego dolistnie. Zastosowanie azotanu potasu niezawierającego chlorków może zapobiegać uszkodzeniom wrażliwych na chlorki roślin truskawki.

Stosowany dolistnie azotan potasu jest skutecznym środkiem przyspieszającym pękanie pąków w przypadku roślin truskawki

Największą powierzchnię liści, zawartość chlorofilu i długość szypułki liści uzyskano z roślin poddanych działaniu 1,5% KNO3 bez chłodzenia. Wyniki wskazują, że zastosowanie samego azotanu potasu w odpowiednim czasie działa odżywczo i pobudzająco na wzrost i rozwój roślin truskawki. 

Wpływ nawożenia azotanem potasu na pobudzenie wzrostu roślin truskawki bez chłodzenia 

Źródło: Khayyat, M., S. Rajaee, M. Shayesteh, A. Sajadinia and F. Moradinezhad. 2010. Effect of potassium nitrate on breaking bud dormancy in strawberry (Fragaria ananassa, Duch.) plants. Journal of Plant Nutrition, 33: 1605-1611.

Azotan potasu przewyższał inne środki przerywające stan spoczynku pod względem zwiększonego kwitnienia i masy owoców truskawki

Badania wskazują, że liczba kwiatów w przypadku roślin poddanych działaniu obu dawek KNO3 w oprysku dolistnym znacznie wzrosła w porównaniu z innymi zabiegami. Ponadto średnia masa owoców pierwotnych i wtórnych w pęku owoców wzrastała po dolistnym zastosowaniu 3% KNO3

Wpływ środków powodujących przerwanie stanu spoczynku na liczbę kwiatów oraz masę pierwotnych i wtórnych owoców truskawki odmiany Merak

Źródło: Eshghi, S., M.R. Safizadeh, B. Jamali and M. Sarseifi. 2012. lnfluence of foliar application of Volk oil, Dormex, gibberellic acid and potassium nitrate on vegetative growth and reproductive characteristics of strawberry cv.Merak. J. Biol. Enviran. Sci, 6(16): 35-38