Artículos

Poznaj moc azotanu potasu w dostarczaniu składników odżywczych w pomidorach

WYŻSZE PLONY I LEPSZA JAKOŚĆ

Stwierdzono, że fertygacja i nawożenie dolistne azotanem potasu korzystnie wpływa na poprawę wielkości, zawartości suchej masy, koloru i smaku owoców.

SILNIEJSZE ROŚLINY I WYŻSZA KATEGORIA OWOCÓW

Udowodniono, że KNO3 zmniejsza występowanie chorób i wspomaga odporność na czynniki klimatyczne, takie jak mróz i susza. Fertygacja i nawożenie dolistne może skutkować wyższym poziomem zintegrowania owoców

SZYBSZE POBIERANIE

Azot azotanowy i potas w KNO3 są dostępne bezpośrednio przez korzenie dzięki fertygacji i przez liście przy nawożeniu dolistnym.

Stosowanie fertygacji i podawanie dolistne azotanu potasu wykazało wysoką skuteczność w uzyskiwaniu odpowiedniej zawartości potasu w wielu uprawach

Wykazano, że w przypadku owoców cytrusów i pomidorów połączenie potasu i azotu ma korzystny wpływ na rozmiar owoców, suchą masę, kolor, smak oraz jędrność i odporność na obciążenia przez czynniki biotyczne i abiotyczne.  Przeprowadzono eksperyment na pomidorach, aby sprawdzić wpływ różnych źródeł potasu (KNO3, KCI i K SO4) na zbiory. Azotan potasu zapewnił większe korzyści niż inne źródła potasu pod względem wielkości zbiorów i średniej masy. 

Wpływ różnych źródeł potasu na plon suchej masy w pomidorach

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Źródło: Achilea, O. 1999. Citrus and tornato quality is improved by optimizad K nutrition. Springer Netherlands - lmproved Crop Quality by Nutrient Management:19-22.

Azotan potasu zdecydowanie przewyższył uzyskanymi wynikami alternatywne źródła potasu stosowane w przetwórstwie pomidorów w odniesieniu do plonów i jakości. 

Na Węgrzech wykazano, że 92 kg ha-1 zaprawionego za pomocą K2O, podanego w postaci azotanu potasu (NOP) przewyższyło wydajnością zastosowanie chlorku potasu (MOP) i siarczanu potasu (SOP), opierając dane na wartości całkowitego plonu handlowego (12,8% więcej w stosunku do uprawy kontrolnej), średniej wagi owoców (3,9% więcej w stosunku do uprawy kontrolnej) i zawartości masy suchej (26,1% więcej w stosunku do uprawy kontrolnej). 

W Hiszpanii nawożenie azotanem potasu poprawiło wydajność przez wzrostu plonów roślin, stopnia w skali Brix oraz średniej wagi owoców odpowiednio o 25%, 5,13% i 5,15%. Plon całkowity zwiększył się z 59 na 70 t ha-1. 

We Włoszech, po zastosowaniu 70% tej dawki w postaci azotan potasu do fertygacji, zabieg ten przyniósł wyższy plon, wyższy udział owoców klasy I i wzrost średniej masy owoców. W Izraelu wykazano, że azotany są najskuteczniejszą formą azotu do uzyskania maksymalnego stężenia likopenu w świeżych owocach. 

Wpływ różnych źródeł potasu na całkowity plon pomidorów na Węgrzech

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Całkowity wzrost (%) plonów, całkowitego plonu roślin i całkowitego likopenu (dla zabarwienia) dzięki zastosowaniu azotanu potasu w przetwórstwie pomidora

 SHAPE  * MERGEFORMAT

 

*Średnie oznaczone tą samą literą wskazują na brak statystycznie istotnych różnic* 
Źródło: Achilea, O. and U. Kafkafi. 2002. Enhanced performance of processing !ornato by potassium nitrate-based nutrition. VIII lnternational Symposium on the Processing Tomato 613: 81-87. 

Powiązane artykuły