Potrojenie zysku po zastosowaniu specyficznych dla danej fazy preparatów Ultrasol® Cebolla w Meksyku dzięki zwiększeniu odsetka dużych cebul z 46% na 66%

W skali globalnej Meksyk należy do 10 głównych producentów cebuli do spożycia na świeżo, a uprawy cebuli są na piątym miejscu pod względem znaczenia wśród upraw warzyw w tym kraju. Produkcja jest prowadzona zarówno na rynek krajowy (w celu spełnienia jego potrzeb – spożycie per capita wynosi 9,9 kg), jak i na eksport – Meksyk należy do 5 głównych globalnych eksporterów cebuli. 

Cebula jest podstawową rośliną uprawną w 10 stanach Meksyku. Opisane badanie demonstracyjne przeprowadzono w stanie Morelos, gdzie uprawy cebuli zajmują 5000 ha, przy średnim plonie wynoszącym 30 t/ha i 20% produkcji na eksport. Rolnik uczestniczący w tym badaniu jest jednym z bardziej zaawansowanych technicznie na tym obszarze, zainteresowanym poprawą jakości produkcji. Dodatkowe badania demonstracyjne przeprowadzono w sąsiednim stanie Puebla. 

Jakość cebuli wzrosła na korzyść farmera, bez konieczności wprowadzania znacznych zmian w dotychczasowej praktyce.
Preparat Ultrasol® Cebolla w jednej torebce dostarcza odpowiednią proporcję NPK i składników mikroodżywczych.
W wyniku zastosowania programu SQM dochody uległy potrojeniu w porównaniu ze standardową praktyką rolniczą dzięki uzyskaniu o 20% wyższego plonu bulw najwyższej klasy wielkości przy jednoczesnym wzroście całkowitych kosztów produkcji zaledwie o 5%.

 

​​Obserwacje obecnie stosowanego nawożenia cebuli wykazały, że zastosowanie konwencjonalnych granulowanych nawozów nie spełnia zapotrzebowania upraw na składniki odżywcze. Cebula ma wysokie zapotrzebowanie na azot i potas, które nie jest odpowiednio zaspokojone przez tradycyjne nawożenie. W większości obszarów hodowcy stosują głównie nawozy zawierające mocznik i chlorki. Ponadto stosowanie składników mikroodżywczych nie jest częstą praktyką w Meksyku, co powoduje obniżenie potencjalnego plonu upraw cebuli.

Firma SQM Mexico skoncentrowała się na opracowaniu programów nawożenia lepiej dopasowanych do potencjalnego plonu cebuli, ukierunkowując się na hodowców cebuli zainteresowanych produktami rolnymi wysokiej jakości i stosujących fertygację. Efektem są dwa preparaty specyficzne dla fazy rozwoju: Ultrasol® Cebolla Crecimiento (20-10-10+2,6MgO) i Ultrasol® Cebolla Finalizador (7-12-40+2,2MgO). Celem ich opracowania było dostarczenie odpowiedniej proporcji NPK i zbilansowanej ilości składników mikroodżywczych w jednej torebce, co ułatwia rolnikom stosowanie zbilansowanego nawożenia na stosunkowo niewielkich polach, o średniej powierzchni od 3 do 5 ha.

Program obejmuje zastosowanie Fe HBED 6% dostosowanego do miejscowych gleb alkalicznych (pH 7,5–8,8) i wody (pH 7,4–8,5). Dodatek magnezu i wapnia oraz mikroelementów żelaza, cynku i boru przyczynia się do lepszego wybarwienia liści i rozwoju roślin oraz zdrowszych upraw z rzadszymi nawrotami dominujących chorób takich jak zaraza liści (Stemphylium spp) czy mączniak rzekomy (Peronospora destructor).

Badanie przeprowadziła Alinne Palacios, specjalistka w dziedzinie agronomii z SQM Mexico zone, z producentem w Tepalcingo (stan Morelos). Na polu rolnika na 1 ha utrzymywano sposób nawożenia stosowany przez niego, a na 1 ha zastosowano program SQM, w tym dwa preparaty Ultrasol® Cebolla specyficzne dla fazy rozwoju (Tabela 1). Pole zostało ręcznie obsadzone, z gęstością 250 000 sadzonek/ha w podwójnych rzędach, białą cebulą odmiany 4043 Seminis (odmiana hybrydowa).

Podczas zbiorów określano całkowity plon z obu pól i odsetek klas różnej wielkości. Ponadto w celu udowodnienia wpływu na okres ważności dwie porównywalne próbki złożone z 10 cebul o dużym/kolosalnym rozmiarze umieszczano w workach plastikowych i przechowywano w lodówce w temperaturze 4°C przez 21 dni. Zauważono, że worki z cebulą z uprawianą standardowo zawierały znacznie więcej skondensowanej wilgoci i konieczna była ich wymiana w trakcie badania w celu uniknięcia wzrostu grzybów.

Profesjonalny fotograf wykonał zdjęcia i nagrał film wideo przedstawiający świadectwo rolnika Julio Castañeda Reyesa dotyczące jego pozytywnych doświadczeń ze współpracy z SQM i korzyści wynikających z zastosowania preparatów Ultrasol®.

Tabela 1. Program nawożenia cebuli udowadniający korzyści ze stosowania preparatów Ultrasol® Cebolla przeznaczonych do upraw cebuli, specyficznych dla danej fazy rozwoju.

Dodatkowo w programie SQM stosowano raz w tygodniu (1–2 kg/ha/tydzień) preparaty Ultrasol® Micro Boro i Ultrasol® Micro Mix, a w uprawie standardowej stosowane były dolistnie nawozy płynne raz w miesiącu w ciągu pierwszych 50 dni.

Tabela 2. Uzyskany plon.

 

Rysunek 1. Badanie zostało przeprowadzone przez Alinne Palacios, specjalistkę w dziedzinie agronomii z SQM Mexico Zone Center. 

Rysunek 2. Czas zbioru. 

Dla rynku świeżej cebuli wymagany jest jednolity rozkład wielkości cebuli. W Meksyku rozróżnia się cztery klasy wielkości, a najlepszy jest rynek dla rozmiaru dużego i kolosalnego. 

Dążenie do uzyskiwania dużych cebul wiąże się z kompromisem: dwie większe klasy – duża i kolosalna – uzyskują najwyższą wartość na rynku, ale powodują także najwyższą utratę masy po zbiorach. Wynika to głównie z braku zbilansowanego nawożenia podczas rozwoju roślin.

Celem badania było udowodnienie, że odpowiednie składniki odżywcze podczas wszystkich faz cyklu rozwoju rośliny prowadzą do uzyskania bulw o bardziej jednolitym rozmiarze, z udziałem cebul w klasie średniej lub dużej wynoszącym ponad 50%, o przedłużonym okresie ważności po zbiorze.

Należy odnotować, że program został opracowany w celu udowodnienia hodowcy korzyści ze stosowania zbilansowanego nawożenia na jego własnych polach, przy ograniczeniu kosztów i ilości składników odżywczych. Ograniczenia te nałożono, aby nie odchodzić zbyt mocno od obecnej praktyki i stosunkowo niskiego przewidywanego plonu. Całkowitą ilość stosowanych składników odżywczych oraz ilość wapnia, potasu i składników mezoodżywczych i mikroodżywczych należy dalej optymalizować w celu osiągnięcia potencjalnego plonu na tym obszarze wynoszącego 55 t/ha cebuli.

Najważniejsze wyniki

Po zastosowaniu programu SQM uzyskano znaczny wzrost plonu i zysku w porównaniu ze standardową praktyką rolniczą (Tabela 2 i 3):

  • wzrost całkowitego plonu o 7%,
  • zwiększenie odsetka klasy dużej i kolosalnej z 46% na 66%,
  • zmniejszenie utraty masy po zbiorze o 50% po 21 dniach przechowywania,
  • 3x wyższy zysk przy wzroście kosztów produkcji zaledwie o 5%.

Dodatkowo rolnicy doceniali łatwość stosowania. Kompletne nawożenie upraw przy zastosowaniu maksymalnie dwóch różnych torebek do przygotowania zbiornika nawozu przy zastosowaniu programu Ultrasol® Cebolla było równie łatwe w stosowaniu przez rolnika jak tradycyjny nawóz.

Test przechowywania dostarczył dodatkowych przekonujących dowodów na wysoką jakość cebuli poddawanej działaniu programu SQM: utraciła ona jedynie 10% początkowej masy po przechowywaniu przez 21 dni, natomiast cebule rolnika straciły dwukrotnie więcej: 21%.

Tabela 3. Zysk rolnika.

Autor

Alinne Palacios

Powiązane artykuły