Artículos

Poprawa wzrostu sadzonek owoców cytrusowych obciążonych stresem wywołanym namiarem soli

Eksperyment szklarniowy przeprowadzono na jednorocznych latoroślach odmiany Navelina Citrus sinensis (L.) Osbeck zaszczepionych na podkładce z cytrangi Carrizo (Citrus sinensis (L.) Osbeck x Poncirus trifoliata (L.) Raf.), alemowa Citrus macrophylla Wester lub mandarynki Kleopatra (Citrus reshni Hort. Ex Tanaka).     Rośliny uprawiano przez 60 dni w donicach z mieszaniną piasku i darni (85:15). Wszystkie rośliny nawadniano trzy razy w tygodniu. Uprawę kontrolną irygowano wodą, uprawę obciążoną nadmiarem soli wodą zawierającą 25 mM NaCl:CaCl2 (15:1), natomiast uprawę obciążoną nadmiarem soli z suplementacją azotanem potasu wodą zawierającą 25 mM NaCl:CaCl2, z dodatkiem 10 mM KNO3. Stres wywołany nadmiarem soli zmniejszył całkowitą biomasę roślin o 27–38%, natomiast suplementacja azotanem potasu częściowo przeciwdziałała temu efektowi, zwiększając całkowitą zawartość masy suchej. Suplementacja azotanem potasu w przypadku wszystkich trzech podkładek zwiększyła całkowitą biomasę sadzonek obciążonych nadmiarem soli o 22–36% (rysunek 1). Rośliny poddane stresowi wywołanemu nadmiarem soli wykazywały niższe tempo fotosyntezy niż rośliny w uprawie kontrolnej. Dodanie KNO3 zwiększyło tempo fotosyntezy obciążonej nadmiarem soli pomarańczy Navelina o 25–30%, w przypadku latorośli szczepionych na cytrandze Carrizo lub alemowie C. macrophylla i o 66% u latorośli szczepionych na mandarynce Kleopatra. Suplementacja KNO3 zmniejszyła również opadanie liści dla wszystkich trzech podkładek w warunkach obciążenia nadmiarem soli (tab. 1). Ponadto przyrost biomasy liści wywołany azotanem potasu spowodował rozrzedzenie chlorków w liściach i korzeniach, prowadząc do zmniejszenia stężenia chlorków – krytycznego parametru dla uszkodzeń spowodowanych nadmiarem soli.

Rysunek 1. Wpływ nawożenia na całkowitą ilość masy suchej (%) cytrusów Navelina szczepionych na trzech różnych podkładkach cytrusowych:

Tabela 1. Wpływ nawożenia na opadanie liści (%) dla cytrusów Navelina szczepionych na trzech różnych podkładkach cytrusowych:

Autor

Iglesias, D. J., Y. Levy, A. Gòmez-Cadenas, F.R. Tadeo, E. Primo-Millo and M. Talon. 2004. Nitrate improves growth in salt-stressed citrus seedlings through effects on photosynthetic activity and chloride accumulation. Tree physiology, 24: 1027-1034

Powiązane artykuły
Zastosowanie Ultrasol®ine K Plus spowodowało poprawę rozwoju korzeni i wskaźnika NDVI roślin uprawianych w podłożu piaskowym na Florydzie
Objawy niedoboru potasu w drzewach cytrusowych