Artículos

Połączenie oprysków azotanem potasu i borem w uprawie bawełny pozwoliło uzyskać plon większy o 13%

Większe zbiory bawełny w wyniku oprysku dolistnego potasu uzyskano podczas trzech doświadczeń, które obejmowały różne źródła potasu, buforowanie pH roztworem potasu oraz dodanie boru doglebowo lub w opryskach dolistnych potasem. Z czterech przetestowanych źródeł potasu KNO3 zapewnił największy wzrost plonów (o 13% w porównaniu z uprawą kontrolną), natomiast po zastosowaniu innych źródeł potasu uzyskano wzrost plonów na poziomie 8–9% w czterech dawkach 4,1 kg K/ha.

W wyniku zastosowania boru uzyskano lepszy plon surowego włókna, jednak najlepsze wyniki osiągnięto po oprysku dolistnym borem i potasem (tabela 1). Oprysk dolistny borem i azotanem potasu zastosowano w dawce 93,5 litra wody na hektar we wczesnej fazie kwitnienia lub dwa tygodnie później, powtórzonej w odstępach 9–14 dni przy łącznej liczbie czterech dawek.

Tabela 1. Wpływ boru stosowanego doglebowo i w opryskach dolistnych (średnia z 3 lat) na plon surowego włókna bawełnianego.

Autor

Howard, D.D., C.O. Gwathmey, and C.E. Sams. 1998. Foliar feeding of cotton: Evaluating potassium sources, potassium solution buffering, and boron. Agron. J. 90: 740-746.

Powiązane artykuły