Artículos

Pod względem plonów ryżu i przychodu netto z uprawy stosowany dolistnie azotan potasu okazał się skuteczniejszy niż aplikowany doglebowo siarczan potasu

W Pakistanie przeprowadzono próbę terenową w celu zbadania, jakie skutki pod względem wzrostu i plonu ma dolistne stosowanie azotanu potasu (KNO3) w porównaniu z doglebowym stosowaniem siarczanu potasu (K2SO4) w uprawach drobnego ryżu „Super Basmati”. Eksperyment przeprowadzono w układzie losowanych bloków kompletnych z trzema powtórzeniami. W 40 i 60 dniu po wysadzeniu zastosowano pięć zabiegów: doglebowo podano K2SO4 (70 kg/ha), a dolistnie KNO3 w stężeniach 0,5%, 1,0%, 1,5% i 2,0%. Dolistnie stosowany KNO3 w opryskach 1,5% i 2,0% spowodował większy wzrost plonu niełuskanych ziaren o 5,74% i 10,85%, w porównaniu z doglebowo stosowanym K2SO4 (tabela 1). Wzrost plonu przy opryskach dolistnych przypisuje się zwiększeniu liczby pędów, długości kłosa, zwiększeniu liczby ziaren w kłosie oraz masy 1000 ziaren. Masa 1000 ziaren była istotnie statystycznie wyższa w przypadku gleby, na której zastosowano K2SO4 i dolistnie KNO3 w stosunku 1,5% oraz 2,0%, w porównaniu do efektów oprysku dolistnego w stężeniach 0,5% i 1,0% KNO3. W przypadku zastosowania KNO3 w postaci oprysku dolistnie wydaje się, że istnieje pewna wartość progowa pod względem pozytywnego wpływu na plon ryżu. Roztwór oprysku 1,5% i 2,0% przewyższał oprysk kontrolny pod względem plonu ryżu i przychodu netto (Tabela 1 i Rysunek 1). Aby zwiększyć zwrot netto i plon niełuskanego ryżu, zaleca się zatem dolistne stosowanie KNO3 w stężeniu 1,5% i 2,0%, w 40 i 60 dniu po wysadzeniu.

Tabela 1. Analiza ekonomiczna dolistnego stosowania KNO3 w porównaniu do aplikowanego doglebowo K2SO4

Rysunek 1. Wpływ dolistnego stosowania KNO3 na przychód netto plantatora ryżu (F = stosowany dolistnie, S = stosowany na doglebowo).

Autor

Khan, A. W., R.A. Mann, M. Saleem and A. Majeed. 2012. Comparative rice yield and economic advantage of foliar KNO3 over soil applied K2SO4. Pakistan Journal of Agricultural Science, 49(4): 481-484

Powiązane artykuły