Artículos

Po zastosowaniu w Arabii Saudyjskiej programu nawożenia na bazie azotanu potasu plon ziemniaka wzrósł o 14%, przy zysku wynoszącym 985 USD/ha.

Po zastosowaniu w Arabii Saudyjskiej programu nawożenia na bazie azotanu potasu plon ziemniaka wzrósł o 14%, przy zysku wynoszącym 985 USD/ha.

Felipe Garziera (Menedżer ds. Rozwoju Rynku, SQM International N.V.) zalecił stosowanie zróżnicowanego programu nawożenia na bazie azotanu potasu, przy zastosowaniu preparatów Qrop® Complex Top K (12-6-24 z S, Ca i Mg) i Ultrasol® K (azotan potasu) jako zamiennika mocznika, siarczanu potasu i preparatu o wysokiej zawartości P-NPK w lokalnej praktyce rolniczej.

Asortyment produktów SQM umożliwia zastosowanie azotanu potasu jako preparatu Qrop® w postaci bryłek oraz rozpuszczalnego w wodzie preparatu Ultrasol®, dostosowanego do dobrze zbilansowanego programu nawożenia. Spowodowało to lepszą podaż całkowitego K do upraw, lepszy bilans N:K i zwiększoną zawartość procentową azotu azotanowego w całkowitej ilości zastosowanego azotu.

W próbie prowadzonej przez ASDCO w Arabii Saudyjskiej na ziemniakach poddawanych nawadnianiu obrotowemu, zoptymalizowany program nawożenia spowodował wzrost plonu i dochodu o 14%, co wystarczająco skompensowało wyższe koszty programu SQM i zapewniło rolnikowi dodatkowy zysk netto w wysokości 985 USD/ha (Tabela 1).

Preparat Ultrasol® Magnum P44 zalecano jako główne źródło fosforu dla tej uprawy rosnącej na silnie alkalicznych glebach w celu obniżenia pH roztworu substancji odżywczej. Po zaleceniu SQM, na podstawie wymagań upraw, całkowitą stosowaną ilość fosforu z przekonaniem zmniejszono do 197 kg P2O5/ha (z 275 kg P2O5/ha w praktyce rolniczej).

Rysunek 1. Ibrahim Al-Salamah (syn rolnika), Levi Bin (Nouryon), Felipe Garziera (SQM), Majed Samawi (SQM), Ali Al-Salamah (rolnik), Mohammad Al-Kawamleh (ASDCO) i Wassef T. Ali (ASDCO).

Dobre zrozumienie wymagań uprawy, zastosowanie i rozmieszczenie nawozu, lokalne warunki glebowe i klimatyczne oraz praktyka nawożenia stosowana przez rolnika mają zasadnicze znaczenie dla opracowania dostosowanego do indywidualnych wymagań programu nawożenia. Istotne znaczenie ma odwiedzenie lokalizacji próby i spotkanie z hodowcą oraz lokalnymi specjalistami w dziedzinie agronomii w celu zapoznania się z lokalnymi ograniczeniami dla uzyskania maksymalnego zysku z uprawy. Bliska współpraca jest kluczem do sukcesu próby, koordynowanej przez Majeda Samawi (menedżera ds. sprzedaży SQM na Środkowy Wschód) i przeprowadzonej przez specjalistów w dziedzinie agronomii z firmy dystrybuującej, ASDCO (Agro Supply & Development Company) - inż. Mohammada AL-Kawamleh (kierownik techniczny) i inż. Wasssefa Taha (kierownik oddziału w Hail) - oraz hodowcę p. Aliego Al-Salamah.

Po odwiedzeniu Arabii Saudyjskiej przez Majeda Samawi w celu przeprowadzenia szkolenia na temat korzyści ze stosowania azotanu potasu, zorganizowanego przez ASDCO, Felipe Garziera opracował program nawożenia mający zwiększyć plon ziemniaków uprawianych przy nawożeniu obrotowym w północnym regionie Arabii Saudyjskiej (Hail) przez p. Aliego Al-Salamah.

Główne wyzwanie w tym regionie stanowią alkaliczne gleby (pH 7,6) i pustynny klimat z ekstremalnie wysokimi temperaturami i suszą. Piaszczyste gleby na tym obszarze są odpowiednie do uprawy ziemniaków; dostępna jest też wystarczająca ilość wody do nawadniania. Próbę przeprowadzono w celu potwierdzenia teorii dotyczącej korzyści ze zbilansowanego programu nawożenia roślin opartego na KNO3 zamiast SOP i mocznika.

Zarówno nawozy stosowane doglebowo, jak i rozpuszczalne w wodzie zastosowano na połowę głównych pól o powierzchni 11 ha. Porównywano dwa zabiegi: program stosowany regularnie przez rolnika i program oparty na preparatach Qrop® Complex Top K, Ultrasol® K i Ultrasol® Magnum P44 (Tabela 2). Nawozy granulowane stosowano doglebowo, a rozpuszczalne w wodzie poprzez nawadnianie obrotowe. Wydajność bulw oceniano poprzez zebranie średniego plonu z całkowitej powierzchni 11 ha.

Tabela 1. Plon i analizy finansowe dotyczące zysku z programu SQM opartego na azotanie potasu, w praktyce rolniczej (FP). Cena produkcji wynosiła 1000 SAR=267 USD/MT, 3,75 SAR=1 USD.

 

 SHAPE  * MERGEFORMAT Tabela 2. Szczegółowe dane programu nawożenia według zaleceń SQM i praktyki rolniczej (FP). Całkowitą dawkę nawozu podzielono na poszczególne zastosowania w każdym tygodniu. Składniki mikroodżywcze, aminokwasy i kwasy humusowe stosowano sporadycznie w tych samych dawkach w obu programach.

Rysunek 2A. Praktyka rolnicza, 25 i 60 dni po sadzeniu.

SHAPE  * MERGEFORMAT

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Rysunek 2B. Program SQM, 25 i 60 dni po sadzeniu.

Rysunek 3A. Praktyka rolnicza 45 dni po sadzeniu.

Rysunek 4. Pobieranie próbek gleby do analizy.


Optymalna równowaga N:K, zwiększenie całkowitej ilości nawozu na bazie K, zmniejszenie całkowitej ilości nawozu na bazie P i poprawa odsetka NO3 w całkowitej proporcji N spowodowały zwiększenie plonu bulw o 6 MT/ha, co stanowi wzrost o 14% w stosunku do plonu w ramach praktyki rolniczej wynoszącego 46 MT (Tabela 1).

Pomimo wyższych kosztów programu SQM, wzrost plonu był ponad dwukrotnie wyższy od progu rentowności (2,5 MT/ha dodatkowego plonu bulw), skutkując znacznym dodatkowym zyskiem netto w wysokości 985 USD/ha.

 SHAPE  * MERGEFORMAT

Rysunek 5A. Praktyka rolnicza, ocena przed zbiorem po 80 dniach i zbiór 100 dni po sadzeniu.

Hodowca był pod wrażeniem wyników i zamienia część stosowanego przez siebie SOP i mocznika na preparaty Qrop® Complex Top K i Ultrasol K. Będzie je stosował w ramach indywidualnego programu w celu oceny w drugim sezonie, poza stosowaniem preparatu Magnum® P44.

Opracowano plakat z tą pracą w celu przedstawienia na wystawie Riyadh Agri w Arabii Saudyjskiej, a ulotka na temat programu została rozdystrybuowana wśród odwiedzających.

Powiązane artykuły
Transport fotoasymilatów w roślinach ziemniaka
Nawożenie rzędowo-wgłębne ziemniaków preparatami Ultrasol® K Plus i Qrop® KN pomaga zwiększyć plon