Opryski łączące azotan potasu ze środkiem powierzchniowo czynnym zmniejszyły populacje mszyc na orzesznikach pekanowych.

Celem badania była ocena, czy wczesny oprysk orzeszników pekanowych wyłącznie azotanem potasu/środkiem powierzchniowo czynnym (AP+Ś) przyczyni się do wzrostu plonu orzechów. Opryski nie miały wpływu na komponenty plonu, dolistne odżywienie K czy skuteczność fotosyntezy netto, ale zmniejszyły populacje mszyc „typu żółtego” na orzesznikach pekanowych. Opryski wodne zmniejszyły populacje mszyc, które uległy dalszemu zmniejszeniu po dodaniu KNO3 (0,5%) i środka powierzchniowo czynnego (0,15%) (wykres 1).

Wykres 1. Wpływ oprysków dolistnych na młode populacje mszyc „typu żółtego” na liściach drzew orzechowych pekan na drugi dzień po oprysku. Uprawy: uprawa kontrolna (bez oprysku), woda, AP (azotan potasu) i Ś, środek powierzchniowo czynny, detergent marki Sears na bazie fosforanu trójsodowego.

Wood, B. W., J. A. Payne and M. T. Smith. 1995. Suppressing pecan aphid populations using potassium nitrate plus surfactant sprays. HortScience, 30 (3): 513-516.

Autor

Wood, B. W., J. A. Payne i M. T. Smith.