bool(false)

mostrar

Opryski dolistne azotanem potasu w stężeniu 2% i 5% doprowadziły do indukcji kwitnienia mango i poprawy liczby utrzymanych owoców na drzewo - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Opryski dolistne azotanem potasu w stężeniu 2% i 5% doprowadziły do indukcji kwitnienia mango i poprawy liczby utrzymanych owoców na drzewo

Opryski dolistne azotanem potasu w stężeniu 2% i 5% doprowadziły do indukcji kwitnienia mango i poprawy liczby utrzymanych owoców na drzewo

Celem badania było ustalenie wpływu różnych wskaźników zastosowania substancji indukującej, azotanu potasu, na poprawę kwitnienia mango „Chok Anan”, a ostatecznie na produkcję owoców.

Doświadczenie polowe przeprowadzono w Selangor (Malezja) na drzewach dwunastomiesięcznych i pięcioletnich.

Rośliny poddano trzem opryskom KNO3 w stężeniu 1%, KNO3 w stężeniu 2% i KNO3 w stężeniu 5% na pędy mango w dwutygodniowych odstępach do czasu rozpoczęcia kwitnienia. Doświadczenie przeprowadzono w układzie losowych bloków kompletnych.

Dwunastomiesięczne drzewa mango z zainicjowanym kwitnieniem opryskano KNO3 w stężeniu 1%, natomiast nie zaobserwowano indukcji kwitnienia w uprawie kontrolnej ani w przypadku zastosowania KNO3 w stężeniu 2% i 5% w końcowym rozwoju pąków. Indukcję kwitnienia zaobserwowano wyraźnie w przypadku pięcioletnich drzew mango opryskanych KNO3 w stężeniu 2% i 5%. Więcej kwiatów oznacza większy wskaźnik zawiązywania się owoców, co przekłada się na większą liczbę uzyskanych owoców (tabela 1).

Stwierdzono, że wiek drzew i dojrzałość pędów mogą mieć wpływ na intensywność kwitnienia w wyniku zastosowania KNO3. Najlepsze wyniki zaobserwowano przy opryskach KNO3 (azotan potasu) w stężeniu 2%, które doprowadziły do indukowania wczesnego kwitnienia pięcioletnich drzew mango.

 

tabela 1. Wpływ oprysków azotanu potasu na intensywność kwitnienia i liczbę owoców w przypadku pięcioletnich drzew mango.

Autor

Afiqah, A.N., H.Z.E. Jaafar, N. Rosimah and K. Misri. 2012. Flowering enhancement of Chok Anan mango through application of potassium nitrate. Trans. Malaysian Soc. Plant Physiol. 20: 106-110.

Powiązane artykuły
Wcześniejsze i obfitsze kwitnienie mango w wyniku oprysków azotanem potasu
Wcześniejsze kwitnienie mango po zastosowaniu doglebowym paklobutrazolu i dolistnym zastosowaniu azotanu potasu