bool(false)

mostrar

Opryski azotanem potasu zwiększyły rozmiar owoców pomarańczy Valencia i Shamouti - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Opryski azotanem potasu zwiększyły rozmiar owoców pomarańczy Valencia i Shamouti

Jeden oprysk dolistny pomarańczy Valencia i Shamouti przeprowadzono odpowiednio 6 i 8 tygodni po kwitnieniu. Oprysk 20 ppm 2,4-D (auksyny) + 5% KNO3 zwiększył rozmiar owoców o 8–20% w przypadku odmiany Shamouti i 8–25% w przypadku odmiany Valencia – w porównaniu z uprawą kontrolną. Zastosowanie azotanu potasu również znacząco zwiększyło poziom kwasowości soku w pomarańczy Shamouti – o 15%. Opryskiwanie KNO3 było bardziej skuteczne niż opryskiwanie K2SO4 w zwiększaniu rozmiaru na 1000 dystrybuowanych owoców (rysunek 1).

Rysunek 1. Wpływ oprysków dolistnych na % dodatkowych skrzynek (uprawa kontrolna nienawożona = 0%).

Autor

Erner, Y., Y. Kaplan, B. Artzi, and M. Hamou. 1993. Increasing citrus fruit size using Auxins and potassium. Acta Horticulturae 329: 112-119.

Powiązane artykuły
Stosowanie dolistne azotanu potasu w przypadku drzew cytrusowych korzystnie wpływało na plon i liczbę owoców oraz ograniczało pękanie owoców
Azotan jest preferowanym źródłem N dla roślin cytrusowych; podpowierzchniowe podawanie kroplowe wspiera amonifikację