Artículos

Opryski azotanem potasu w celu poprawy wzrostu i jakości orzechów nerkowca

W badaniu analizowano wpływ dolistnego zastosowania 3% mocznika i 2% KNO3 stosowanych wraz ze środkami owadobójczymi. Te opryski dolistne miały znaczny wpływ na wzrost, parametry przyczyniające się do poprawy plonu, zawiązywanie się owoców i utrzymanie owoców orzechów nerkowca. Najwyższy plon orzechów uzyskano przy oprysku 3-proc. roztworem mocznika podczas nowego wzrostu wegetatywnego, etapu kwitnienia i w fazie tworzenia się nasion, ale najwyższą średnią masę owoców zaobserwowano w przypadku 2% KNO3. Najwyższą zawartość białka w orzechach stwierdzono w przypadku oprysku dolistnego 2-proc. roztworem KNO3.

Autor

Palsande, V. N., D.J. Dabke, M.C. Kasture, N.H. Khobragade and S.D. Patil. 2013. Effect of urea, potassium nitrate and insecticides through foliar application on growth, yield and quality of cashewnut. BIOINFOLET-A Quarterly Journal of Life Sciences, 10(1b): 347-349.

Powiązane artykuły
Koncepcje żywienia roślin w uprawach orzechów