Artículos

Opryski azotanem potasu spowodowały podwojenie plonów cytrusów dotkniętych HLB

Poprzednio opublikowane badania nie pozostawiały wątpliwości, że azotan potasu podawany w oprysku dolistnym jest preferowanym źródłem potasu (K) przyczyniającym się do lepszego wykształcania się i rozwoju owoców cytrusowych. Udowodniono to w wielu badaniach, co wynika między innymi z co najmniej 17 publikacji na ten temat. Ponadto wiadomo, że azotan sodu podnosi odporność roślin na choroby (Holwerda & Carruth, 2010).

Podczas nowo przeprowadzonego badania w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie, odkryto nową korzyść wynikającą ze stosowania azotanu potasu w przypadku drzew cytrusowych: złagodzenie potencjalnych ciężkich szkód powodowanych przez wektorowaną infekcję bakteryjną (Rouse & Roka, 2015). To pięcioletnie badanie (2008–2012) wykazało, że trzy opryski azotanem potasu w ilości 25 kg/ha/oprysk, wykonane w czasie trzech cykli wzrostu wegetatywnego w marcu, czerwcu i wrześniu, przyniosły największy wzrost dochodu netto, tj. średnio 770 USD/akr/rok (1925 USD/ha/rok) w sadach dotkniętych chorobą zieleniejących cytrusów (HLB).

HLB (HuangLongBing, inaczej choroba zieleniejących cytrusów) jest chorobą bakteryjną powodującą ogromne szkody gospodarcze i stanowi jedno z głównych zagrożeń we wszystkich krajach świata, gdzie uprawia się cytrusy. Chorobę, która do 2009 r. rozprzestrzeniła się na wszystkie kraje produkujące cytrusy, potwierdzono po raz pierwszy na Florydzie w 2005 r.

Domniemany winowajca to bakteria Candidatus Liberibacter asiaticus, która może błyskawicznie się przenosić dzięki koliszkom bytującym na drzewach i dzięki opóźnieniu, z jakim zaczynają pojawiać się objawy zakażenia. Infekcja drzew może pozostawać niewykryta przez kilka lat, nie dając żadnych objawów, jednak zakażone drzewa pełnią w tym czasie rolę źródła inokulum. Gdy choroba staje się aktywna, bakterie kolonizują układ naczyń przewodzących drzew, powodując gwałtowny spadek produktywności i obumieranie drzew w ciągu kilku lat. Objawy HLB u zakażonych drzew można obserwować przez cały rok na liściach, które jesienią i zimą zauważalnie żółkną i stają się chlorotyczne. Cętki i plamy na liściach charakterystyczne dla HLB przypominają objawy niedoborów mikroskładników odżywczych. Jak do tej pory nie opracowano leku na chorobę zieleniejących cytrusów.

 W 2008 r. na Uniwersytecie Florydy opracowano badanie (IFAS/ SWFREC), które przeprowadzono w ciężko dotkniętym HLB sadzie w Immokalee. Celem było potwierdzenie spektakularnych wyników uzyskanych dzięki zastosowaniu koktajlu składników odżywczych i biostymulantów przez producenta cytrusów z południowo-zachodniej Florydy, Maury'ego Boyda, a także określenie skuteczności poszczególnych składników koktajlu: KNO3, makroskładniki (3–18–20), mikroskładniki (Mn, Zn, Mo, B) oraz wybór produktów indukujących układową odporność nabytą (SAR) na stres (kwas fosforowy (H3PO3), kwas salicylowy i/lub Bacillus subtilis).

KNO3 zastosowano oddzielnie lub w połączeniu z innymi składnikami. Wszystkie metody nawożenia obejmujące KNO3 prowadziły do podwojenia plonu w porównaniu z uprawą kontrolną. Chociaż istniały pewne mieszanki, które zwiększały plon bardziej niż sam KNO3, wysnuto wniosek, że zastosowanie samego KNO3 dało najwyższy zysk netto, biorąc pod uwagę koszt pełnego programu nawożenia. Nawożenie samym KNO3 lub koktajlem odżywczym Maury'ego Boyda zawierającym KNO3 umożliwiło roślinie wytworzenie nowego łyka (tkanka przewodząca składniki odżywcze) w celu kompensacji tkanki przewodzącej zainfekowanej HLB; nowa tkanka pozostawała w większości wolna od objawów HLB. W porównaniu z drzewami, których nie zasilano KNO3w opryskach, przełożyło się to na obfitsze plony i większy dochód plantatora.

Tabela 1. Zysk netto z plonów i dochód plantatora w porównaniu do normy przed infekcją HLB. Przyrost zysku netto uzyskuje się przez odjęcie kosztów dodanych z tytułu oprysków od dochodu dodanego obliczonego na podstawie przyrostu plonów, przy następujących założeniach: 150 drzew/akr, 5,6 funta owoców na skrzynkę; 1,70 USD za funt owoców dostarczonych w cenie, 3,00 USD za skrzynkę do zbioru i przewozu.

Autor

Harmen Tjalling Holwerda

Powiązane artykuły
Zastosowanie Ultrasol®ine K Plus spowodowało poprawę rozwoju korzeni i wskaźnika NDVI roślin uprawianych w podłożu piaskowym na Florydzie
Objawy niedoboru potasu w drzewach cytrusowych