Artículos

Opryski azotanem potasu przyspieszają dojrzewanie owoców truskawki

Do przerwania stanu uśpienia truskawek można zastosować cyjanamid i azotan potasu. W Hiszpanii przeprowadzono cztery eksperymenty mające na celu zbadanie działania tych substancji, znalezienie najlepszego produktu do oprysku, określenie dawki i okresu nawożenia. W jednym z badań z zastosowaniem 3,0% azotanu potasu i 0,5% cyjanamidu ta pierwsza substancja zapewniła szybsze zbiory (P = 0,05), ale plon całkowity był podobny. Średnia masa owoców z roślin nawożonych azotanem potasu i cyjanamidem była na koniec sezonu wyższa niż w uprawach kontrolnych, ale we wczesnej fazie produkcji nie stwierdzono znaczących różnic (tabela 1).

Tabela 1. Produkcja komercyjna i średnia masa owoców po oprysku listowia azotanem potasu i cyjanamidem.

Autor

Maroto, J. V., S. Lopez-Galarza, A. San Bautista, B. Pascual, J. Alagarda and M.S. Bono. 1997. Response of Strawberry Plants to Hydrogen Cyanamide and Potassium Nitrate Applications. Acta Horticulturae VIII International Symposium on Plant Bioregulation in Fruit Production 463: 153-158.

Powiązane artykuły
Ultrasol® ProP® K Plus zapewniał wyższe plony z akra niż standardowe programy płodności hodowców w produkcji truskawek
Azotan potasu Ultrasol®ine pomaga zapobiegać negatywnemu wpływowi zasolonych warunków glebowo-wodnych w produkcji truskawek