Opryski azotanem potasu doprowadziły do zwiększenia plonu suszonych owoców śliw i skorygowania niedoborów potasu.

Autor

Southwick, S.M., W. Olson, J. Yeager and K.G. Weis. 1996. Optimum timing of potassium nitrate spray applications to French prune trees. Journal of the American Society for Horticultural Science 121(2): 326-333.