Artículos

Opryski azotanem potasu doprowadziły do zwiększenia plonu suszonych owoców śliw i skorygowania niedoborów potasu.

W Gridley w Kalifornii (Stany Zjednoczone) oprysk KNO3 zastosowano na śliwy odmian francuskich (Prunus domestica syn. ‘Petite d’Agen’) rosnące na drobnoziarnistych glebach ilastych Wyman. Opryski (20–22 litry na drzewo, 43–48 kg/ha) KNO3 porównano z pojedynczymi rocznymi dawkami chlorku potasu (1,4–2,3 kg na drzewo) lub opryskami mocznika i KNO3 pod względem stężenia potasu i azotu w liściach, wielkości owoców, wskaźnika suszenia i plonu owoców suszonych. Jeżeli chodzi o utrzymanie odpowiedniego poziomu potasu w całym sezonie, opryski KNO3 okazały się równie skuteczne lub skuteczniejsze niż stosowany doglebowo chlorek potasu. Najniższe wartości poziomu potasu, poniżej odpowiedniego poziomu wynoszącego 1,3%, odnotowano w drzewach, na które nie stosowano potasu. W drzewach tych wystąpiły objawy niedoboru potasu. W przypadku drzew, w których nie występował optymalny poziom potasu, zauważono wyraźnie korzystny wpływ oprysku na plon. Drzewa pozbawione potasu dały najniższy plon. Stwierdzono, że dolistne podawanie KNO3 w formie oprysków cztery razy w okresie wegetacyjnym może doprowadzić do skorygowania niedoboru potasu w śliwach odmian francuskich i uzyskania plonu na podobnym poziomie co w przypadku doglebowego podawania KCl.

Autor

Southwick, S.M., W. Olson, J. Yeager and K.G. Weis. 1996. Optimum timing of potassium nitrate spray applications to French prune trees. Journal of the American Society for Horticultural Science 121(2): 326-333.

Powiązane artykuły