Opryski azotanem potasu dały największy wzrost plonu bawełny nieoczyszczonej – o 36%

W Indiach korzyści płynące ze stosowania źródeł dolistnych potasu i azotu sprawdzano w ciągu 4 lat badań terenowych. Źródła dolistne potasu i azotu zastosowano jako dodatek do zalecanych ilości bazowych tych pierwiastków, wynoszących 75 kg azotu plus 30 kg P2O5/ha (oraz 0 kg K2O/ha). Wykonano trzy śródsezonowe nawożenia dolistnie KNO3 w odstępach tygodniowych. Poletka doświadczalne nie były w stanie sprostać wysokiemu dziennemu zapotrzebowaniu na azot i potas podczas kwitnienia i rozwoju torebek nasiennych, wszystkie produkty dolistne były skuteczne, przy czym KNO3 dało największy wzrost plonów, tj. o 36% (Tabela 1).

Tabela 1. Wpływ oprysków dolistnych na średni plon bawełny nieoczyszczonej w ciągu 4 lat w porównaniu z nawożeniem kontrolnym.

Autor

Brar, M.S. and K.N. Tiwari. 2004. Boosting Seed Cotton Yields in Punjab with Potassium: A Review. Better Crops/Vol. 88 (No. 3): 28-31.

Powiązane artykuły