bool(false)

mostrar

Oprysk dolistny azotanem potasu pozwolił osiągnąć najlepsze wyniki pod kątem plonu ziaren kukurydzy w porównaniu z innymi źródłami potasu - SQM Specialty Plant Nutrition

Artículos

Oprysk dolistny azotanem potasu pozwolił osiągnąć najlepsze wyniki pod kątem plonu ziaren kukurydzy w porównaniu z innymi źródłami potasu

Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w Tajlandii w celu ustalenia najodpowiedniejszej dawki soli potasu do dolistnego oprysku potasem upraw kukurydzy (Zea mays L.) przy dostatecznym zaopatrzeniu gleby w potas. Szkliwione donice gliniane napełniono 23–25 kg gleby (wysuszonej na powietrzu). Zostały one sklasyfikowane jako seria Pakchong. Zastosowano różne współczynniki nawożenia, aby użyć takiego samego stężenia potasu wynoszącego 0,52%. Zastosowano następujące opryski: kontrolny (niedolistny) 1% KCl, 1,4% KNO3, 1,2% K2SO4, 1,8% KH2PO4 i 1,2% K2HPO4. Opryski wykonywano trzydziestego dnia po wypuszczeniu wiechy w 50% (widocznych 50% wiech z kwiatami męskimi). Wyniki pokazały, że tylko opryski azotanem potasu wywołały statystycznie znaczący wzrost plonu ziaren o 47% w porównaniu z uprawą kontrolną.

W innym doświadczeniu wazonowym kukurydzę opryskano azotanem potasu w różnych stężeniach, od 0,5% do 5% KNO3. Maksymalny plon ziarna uzyskano przy oprysku KNO3 w stężeniu 2,5%, który pozwolił uzyskać wzrost plonu o 36% w porównaniu z uprawą kontrolną bez oprysku.

Autor

Suwanarit, A. and M. Sestapukdee. 1989. Stimulating effects of foliar K-fertilizer applied at the appropriate stage of development of maize: A new way to increase yield and improve quality. Plant and soil, 120(1): 111-124.

Powiązane artykuły
Złagodzenie zasolenia w wyniku zastosowania azotanu potasu w uprawach kukurydzy cukrowej
Azot azotanowy jako preferowane źródło azotu w uprawach kukurydzy