Artículos

Ochrona pomidorów przed guzakiem korzeniowym (Meloidogyne incognita) za pomocą azotanu potasu

Wykazano, że różne zawartości soli w jonowych środkach zwalczania Meloidogyne incognita — NH4+, K+, Cl- i NO3- — chronią korzenie pomidorów przed infestacją w glebie. W przeprowadzanych w szklarniach eksperymentach wprowadzono sole do gleby, tworząc barierę między korzeniami roślin a guzakami. Zaobserwowano, że azotan potasu powodował chemotaksję negatywną u osobników młodocianych Meloidogyne incognita w 2 stadium rozwojowym (J2), tworząc „barierę” chemiczną wokół systemu korzeniowego. W przypadku siewek pomidorów nawożonych 30 mg/l (3x 10-4) KNO3 zaobserwowano większą wysokość roślin i zwiększony wzrost korzeni oraz brak galasów po 21 dniach inkubacji M. incognita J2. Rośliny nienawożone były niższe, a na ich korzeniach pojawiały się galasy. Azotan potasu zapewnił lepszą ochronę przed guzakiem niż chlorek potasu (tabela 1).

Tabela 1. Procentowa ochrona przed określoną liczbą jaj złożonych przez guzaka korzeniowego.

Autor

Castro, C. E., H. E. McKinney, and S. Lux. 1991. Plant protection with inorganic ions. Journal of Nematology 23.4: 409-413.

Powiązane artykuły