Artículos

Obrączkowanie w połączeniu z opryskami azotanem potasu okazało się w przypadku mandarynek skuteczniejsze niż obrączkowanie w połączeniu z opryskami wodorofosforanem dipotasu.

Dziesięcioletnie drzewka mandarynkowe „Balady” uprawiane na piaszczystej glebie w Egipcie, poddano opryskowi azotanem potasu w stężeniu 1% lub 2% albo wodorofosforanem dipotasu dwukrotnie – na początku kwietnia i dziesięć tygodni później (w połowie czerwca) oraz obrączkowaniu przed kwitnieniem (pod koniec grudnia). Badanie przeprowadzono w układzie kompletnie zrandomizowanym z trzema powtórzeniami, z których każde obejmowało trzy drzewka. Wyniki wykazały, że obrączkowanie w połączeniu z opryskami potasowymi, w szczególności azotanem potasu w dowolnym stężeniu, miało korzystny wpływ na zawartość procentową azotu i potasu, całkowitą zawartość węglowodanów oraz całkowitą zawartość chlorofilu i chlorofilu A w liściach, co przekładało się na wzrost masy owocu, liczby owoców na drzewko i masy plonu na drzewko. W trakcie 2-letniego badania oprysk drzewek azotanem potasu w stężeniu 1% lub 2% przyczynił się do wzrostu plonu na drzewko przeciętnie o odpowiednio 23% lub 26% w porównaniu do samego obrączkowania (Tabela 1 i 2). Opryski potasowe przyczyniły się również do wzrostu objętości owocu, zawartości rozpuszczalnych substancji stałych i stosunku rozpuszczalnych substancji stałych do kwasów. Wyniki wykazały, że KNO3 w dowolnym stężeniu przewyższa w działaniu K2HPO4 pod względem plonu i liczby owoców na drzewko w obu porach roku.

Tabela 1. Wpływ obrączkowania i różnych oprysków potasowych na plon i cechy owoców drzewek mandarynkowych „Balady” w 2002 r.

 

Tabela 2. Wpływ obrączkowania i różnych oprysków potasowych na plon i cechy owoców drzewek mandarynkowych „Balady” w 2003 r. ​

 

Autor

Mostafa, E. A. M. and M. M. S.Saleh. 2006. Response of Balady mandarin trees to girdling and potassium sprays under sandy soil conditions. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2(3): 137-141.

Powiązane artykuły